ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΓΕΣΥ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ

Η καταρχήν έγκριση των Νομοσχεδίων για το ΓΕΣΥ από το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, μετά από την μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε λόγω των παλινδρομήσεων της κυβέρνησης, είναι βήμα προς τη κατεύθυνση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ όπως συμφωνημένα έχει αποφασιστεί το 2001 μεταξύ του συνδικαλιστικού κινήματος και των άλλων κοινωνικών εταίρων και των πολιτικών δυνάμεων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΓΕΣΥ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ

 

 

Η καταρχήν έγκριση των Νομοσχεδίων για το ΓΕΣΥ από το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, μετά από την μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε λόγω των παλινδρομήσεων της κυβέρνησης, είναι βήμα προς τη κατεύθυνση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ όπως συμφωνημένα έχει αποφασιστεί το 2001 μεταξύ του συνδικαλιστικού κινήματος και των άλλων κοινωνικών εταίρων και των πολιτικών δυνάμεων.

 

Είναι φανερό ότι αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της σθεναρής αντίθεσης και των πιέσεων που ασκήθηκαν από το συνδικαλιστικό κίνημα, κόμματα και την κοινωνία στις προσπάθειες της κυβέρνησης για να εφαρμόσει πολυασφαλιστικό σύστημα, οι οποίες τελικά οδήγησαν δυστυχώς τον δημόσιο τομέα της υγείας στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

 

Από την πρώτη στιγμή η ΠΕΟ από θέση αρχής τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του ΓΕΣΥ όπως ψηφίστηκε το 2001 και με το οποίο διασφαλίζεται καθολικότητα στην κάλυψη, εισφορές με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές δυνατότητες των εισφορέων, υπηρεσίες υγείας με βάση τις ανάγκες του καθενός σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την λειτουργία ενός ασφαλιστικού οργανισμού δημόσιας ωφελείας, του ΟΑΥ, ο οποίος θα λειτουργεί κάτω από κοινωνικό έλεγχο και θα έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΓΕΣΥ.

 

Ξεκαθαρίζουμε ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν ή να διασαφηνιστούν.

 

Ένα παράδειγμα οι συμπληρωμές, για τις οποίες η ΠΕΟ τονίζει ότι τις αντιμετωπίζει ως μηχανισμό αποτροπής κατάχρησης του συστήματος και σε καμιά περίπτωση ως μηχανισμό πρόσθετης εισφοράς που θα επιβαρύνει μονομερώς τους ασθενείς.

 

Σ’ ότι δε αφορά την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, σημειώνουμε αυτή δεν μπορεί να οδηγεί σε ανατροπή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων στα νοσοκομεία και στη δημιουργία εργαζομένων πολλών  ταχυτητών εντός των αυτονομημένων νοσοκομείων. Η συνέχιση της λειτουργίας ενιαίων όρων απασχόλησης μέσα από μια ενιαία συλλογική σύμβαση για το εργατικό προσωπικό,  είναι για μας απαραίτητος όρος.

 

Η ΠΕΟ επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί ολοκληρωμένα όταν θα έχει ενώπιων της τα Νομοσχέδια και όταν κληθεί να δώσει απόψεις.

 

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την πορεία υλοποίησης των όσων εξαγγέλλονται και γενικά τις εξελίξεις στο θέμα του ΓΕΣΥ.

 

Λευκωσία, 7 Οκτωβρίου 2016

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ