ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Η συζήτηση στη Βουλή του θέματος που προέκυψε με τον τερματισμό της λειτουργίας κρατικών Στεγών Ηλικιωμένων και Βρεφοκομικών-Παιδοκομικών Σταθμών, έχει δυστυχώς επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση με τη μέθοδο του αργού θανάτου τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στο κλείσιμο ή τη συρρίκνωση τους. Έχει αφήσει χωρίς συντήρηση τα εν λόγω κρατικά ιδρύματα να καταρρέουν και σταδιακά το ένα μετά το άλλο να κλείνουν ή να αναστέλλουν τμήματα τους. Συγκεκριμένα σε μια τριετία περίπου υπήρξαν 9 περιπτώσεις που τέτοια ιδρύματα έκλεισαν οριστικά ή ανέστειλαν τμήματα τους. Ως αποτέλεσμα σήμερα, στη Λευκωσία λειτουργούν μόνο 2 από τους 4 βρεφοκομικούς-παιδοκομικούς σταθμούς που υπήρχαν και αυτοί λειτουργούν  με λιγότερα τμήματα. Στη Λάρνακα από τις 2 στέγες ηλικιωμένων έμεινε μόνο μία ενώ στη Λευκωσία υπήρχαν 2 στέγες ηλικιωμένων και έκλεισαν και οι 2.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 

Η συζήτηση στη Βουλή του θέματος που προέκυψε με τον τερματισμό της λειτουργίας κρατικών Στεγών Ηλικιωμένων και Βρεφοκομικών-Παιδοκομικών Σταθμών, έχει δυστυχώς επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση με τη μέθοδο του αργού θανάτου τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στο κλείσιμο ή τη συρρίκνωση τους. Έχει αφήσει χωρίς συντήρηση τα εν λόγω κρατικά ιδρύματα να καταρρέουν και σταδιακά το ένα μετά το άλλο να κλείνουν ή να αναστέλλουν τμήματα τους. Συγκεκριμένα σε μια τριετία περίπου υπήρξαν 9 περιπτώσεις που τέτοια ιδρύματα έκλεισαν οριστικά ή ανέστειλαν τμήματα τους. Ως αποτέλεσμα σήμερα, στη Λευκωσία λειτουργούν μόνο 2 από τους 4 βρεφοκομικούς-παιδοκομικούς σταθμούς που υπήρχαν και αυτοί λειτουργούν  με λιγότερα τμήματα. Στη Λάρνακα από τις 2 στέγες ηλικιωμένων έμεινε μόνο μία ενώ στη Λευκωσία υπήρχαν 2 στέγες ηλικιωμένων και έκλεισαν και οι 2. 

 

Αυτή η πολιτική συμβαίνει την ίδια ώρα που η κρατική χορηγία προς τα Συμβούλια Κοινωνικής Ευημερίας (ΣΚΕ) και τις εθελοντικές οργανώσεις έχει μειωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα αυτοί οι οργανισμοί να συρρικνώνουν τα προγράμματα που παρέχουν.  Ως αποτέλεσμα, όλοι αυτοί που χρειάζονται φροντίδα και στήριξη,  εξωθούνται στην αναζήτηση στέγης στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που αδυνατούν να πράξουν οι περισσότεροι λόγω των οικονομικών τους δεδομένων.

 

Επιπρόσθετα τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται μέσα από τη νομοθεσία για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα  έχουν οδηγήσει, όπως είχαμε προειδοποιήσει, στη μείωση των ποσών που παρέχονται στους διαμένοντες στις στέγες ηλικιωμένων. Τα ποσά που  εγκρίνει τώρα το Υπουργείο Εργασίας δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των ηλικιωμένων αυτών για να παραμείνουν στις στέγες και αναγκάζονται είτε να επιστρέφουν αβοήθητοι σπίτι τους είτε τα ΣΚΕ να υποχρεώνονται να λειτουργούν τις στέγες με €300 περίπου λιγότερα και να κινδυνεύει η  βιωσιμότητα τους.

 

Η ΠΕΟ διαφωνεί και καταγγέλλει ως απαράδεχτη αυτή τη πολιτική. Σε μια περίοδο που οι εργαζόμενες οικογένειες έχουν δει τα εισοδήματα τους να μειώνονται δραστικά, αρκετές δε οικογένειες μαστίζονται από την ανεργία, η κυβέρνηση περιορίζει τα δημόσια και κοινοτικά προγράμματα που παρέχουν στήριξη στις οικογένειες.

 

Καλούμε την κυβέρνηση να τερματίσει αυτή την πολιτική. Να προχωρήσει στην αναβάθμιση και στήριξη των υφιστάμενων κρατικών υποδομών και ταυτόχρονα σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών σε υπηρεσίες φροντίδας με την ουσιαστική εμπλοκή του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

8 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ