ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της Στρατηγικής απασχόλησης ξένου εργατικού δυναμικού ήταν πάγια αξίωση της ΠΕΟ αφού διαπιστώναμε  αδυναμίες και στρεβλώσεις μετά από 30 χρόνια εφαρμογής της.

Οι στρεβλώσεις και τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν είχαν σαν αποτέλεσμα να παραβιάζεται η φιλοσοφία κάτω από την οποία δημιουργήθηκε η στρατηγική.

Η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που να σημειωθεί είναι από τις τελευταίες πολιτικές πράξεις της απερχόμενης κυβέρνησης, όχι μόνο δεν απαντά στις ανησυχίες και τις τεκμηριωμένες θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά αντίθετα επιδεινώνει τα υφιστάμενα προβλήματα.

Ουσιαστικά η μονομερής απόφαση της Κυβέρνησης, είναι η δημιουργία ενός ακόμα μηχανισμού απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

Περαιτέρω υποβαθμίζει και υποτιμά τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στην όλη διαδικασία, καταργεί τις τεχνικές επιτροπές και υποσκάπτει τον κοινωνικό διάλογο.

Η σπουδή του Υπουργού Εργασίας και της Κυβέρνησης να σπεύσουν στην τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλιου να εγκρίνουν την νέα  Στρατηγική, στοχεύει στην εξυπηρέτηση των εργοδοτών και την επιβράβευση κακών εργοδοτικών πρακτικών.

Αναμένουμε μετά την επίσημη ανάληψη της εξουσίας από το νέο Πρόεδρο και με τη σύσταση του Υπουργικού Συμβουλίου, η νέα κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το θέμα.

Η ΠΕΟ θα θέσει κατά προτεραιότητα το θέμα στην νέα κυβέρνηση αξιώνοντας την απόσυρση της και την έναρξη κοινωνικού διαλόγου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ