ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο Υπουργός Οικονομικών με χτεσινές δηλώσεις του σε συνέδριο που ασχολήθηκε με θέματα συντάξεων, συνεχίζει  να  τοποθετείται δημόσια σχετικά με τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για το μέλλον των Ταμείων Προνοίας και να  αναγγείλει προθέσεις και σχεδιασμούς, σχετικά με ένα ωφέλημα των εργαζομένων το οποίο αποτελεί μια σημαντική εργατική κατάκτηση και είναι αναπόσπαστο μέρος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες όπως είναι γνωστό συνομολογούνται μεταξύ  των συντεχνιών των εργαζομένων και των εργοδοτικών συνδέσμων. 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

 

Ο Υπουργός Οικονομικών με χτεσινές δηλώσεις του σε συνέδριο που ασχολήθηκε με θέματα συντάξεων, συνεχίζει  να  τοποθετείται δημόσια σχετικά με τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για το μέλλον των Ταμείων Προνοίας και να  αναγγείλει προθέσεις και σχεδιασμούς, σχετικά με ένα ωφέλημα των εργαζομένων το οποίο αποτελεί μια σημαντική εργατική κατάκτηση και είναι αναπόσπαστο μέρος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες όπως είναι γνωστό συνομολογούνται μεταξύ  των συντεχνιών των εργαζομένων και των εργοδοτικών συνδέσμων.  

 

Θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του Υπουργού σε αυτό το θέμα ειναι δεοντολογικά και θεσμικά απαράδεκτη,  προκαλεί το συνδικαλιστικό κίνημα  και υπονομεύει το κλίμα για ένα σωστό και δημιουργικό κοινωνικό διάλογο, αφού παραπέμπει σε προειλημμένες αποφάσεις και σε αυθαίρετες και μονομερής ερμηνείες, για ζητήματα τα οποία είναι αναπόσπαστο  μέρος του συστήματος εργασιακών σχέσεων και αποτέλεσμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

 

 

24 Νοεμβρίου 2016

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ