ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΟ ΣΕ ΔΗΣΥ

Απάντηση ΠΕΟ σε ΔΗΣΥ

Η επιλεκτική ονομαστική επίθεση του ΔΗΣΥ στην ΠΕΟ και στην Γενική της Γραμματέα, για τις θέσεις της οργάνωσης αναφορικά με το διάταγμα της κυβέρνησης του ΔΗΣΥ για τον κατώτατο μισθό, την ώρα που παρόμοιες θέσεις και εκτιμήσεις έχουν ακουστεί και από άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, την ώρα που στο άκουσμα των αποφάσεων της κυβέρνησης το αίσθημα των χιλιάδων ευάλωτων εργαζομένων που δεν έχουν ρυθμισμένους όρους απασχόλησης είναι απογοήτευση και θυμός, ένα μόνο καταδεικνύει: αδυναμία να απαντήσει στην ουσία των ζητημάτων που θέτει και η ΠΕΟ και η κοινωνία ευρύτερα.


Τους αφήνουμε στην κρίση των εργαζομένων.
Η ΠΕΟ δεν αναμένει μπράβο από τον ΔΗΣΥ. H ΠΕΟ λογοδοτεί στους εργαζόμενους και έναντι αυτών των εργαζομένων έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε τον αγώνα για ολοκληρωμένες θεσμικές ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν βασικά δικαιώματα, για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και για εισαγωγή θεσμικών ρυθμίσεων που να καθιστούν υποχρεωτικούς τους όρους των συμφωνημένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

1/9/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ