Απεργία των εργαζομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα Wolt

Οι εργαζόμενοι οδηγοί στη ψηφιακή πλατφόρμα Wolt κατήλθαν εδώ και τρεις μέρες σε απεργία στη Λευκωσία διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργασίας τους που παραπέμπουν σε εργασιακό Μεσαίωνα.

Η ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ, που από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό των εργαζομένων σημειώνει ότι οι συνθήκες και το καθεστώς

απασχόλησης τους είναι πάρα πολύ προβληματικό και αποτελούν θύματα άγριας εκμετάλλευσης τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους μεσάζοντες ατζέντηδες οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει από το Τμήμα Εργασίας τις άδειες εργασίας για την εργοδότηση αυτών των εργαζομένων οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι αιτητές ασύλου και φοιτητές.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που εμφανίζονται ως οι κατά νόμο εργοδότες, τους παραχωρούν στη συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα και οι εργαζόμενοι καλούνται από τις απολαβές τους να πληρώνουν το 41% στους ατζέντηδες ενώ από την πλευρά της η Wolt, που είναι η εταιρεία στην οποία ουσιαστικά εργάζονται, εμφανίζεται να μην έχει καμία ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους.

Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν δικό τους όχημα για να εκπληρώνουν την εργασία τους και επωμίζονται όλα τα έξοδα του οχήματος.

Είναι προφανές ότι η όλη διαδικασία παραχώρησης αδειών εργασίας και οι όροι απασχόλησης των διανομέων είναι πολύ προβληματική.

Ήδη η ΠΕΟ από την Τρίτη έχει προβεί σε καταγγελία στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο αναμένουμε τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί.

Η ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ, πέραν από την καταγγελία στο ΤΕΣ αποφάσισε να απευθυνθεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ζητώντας τη μεσολάβηση του με στόχο τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας η οποία να κατοχυρώνει ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και βασικούς όρους απασχόλησης.

Επίσης η ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ βρίσκεται σε επαφή με εργαζόμενους και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες για διεύρυνση του μετώπου διεκδίκησης.

15/12/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ