ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΟ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ, συνήλθε την Τετάρτη, 7/09/2022, για να εξετάσει τα ζητήματα που προκύπτουν για τους εργαζόμενους μετά την απόφαση της κυβέρνησης και το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό. Μετά από την ενημέρωση με την κατάθεση της εισηγητικής ομιλίας από την Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ, μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των αντιπροσώπων, το συνέδριο αποφασίζει τα πιο κάτω:

1. Να εγκρίνει τους χειρισμούς των αρμοδίων σωμάτων της ΠΕΟ για το πιο πάνω θέμα την περίοδο που προηγήθηκε, καθώς και την εισηγητική ομιλία που κατέθεσε η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

2. Το 27ο και 28ο Συνέδριο της ΠΕΟ μετά από ανάλυση των δραματικών αλλαγών που επεσυνέβησαν στο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο της Κύπρου ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση και μετέπειτα των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης πάνω στους εργαζόμενους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν και η ανατροπή του συστήματος εργασιακών σχέσεων το οποίο βασιζόταν στη ψηλή συνδικαλιστική πυκνότητα και οργάνωση μέσω της οποίας επιβάλλονταν η ρύθμιση των βασικών όρων απασχόλησης με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Με στόχο να επανέλθει μια ελάχιστη κοινωνική ισορροπία, απαιτήσαμε την παρέμβαση της Πολιτείας με μέτρα και ρυθμίσεις που να θέτουν φραγμό στα φαινόμενα της απορρύθμισης και της φτηνής, χωρίς βασικά εργασιακά δικαιώματα, εργασίας.

Συγκεκριμένα απαιτήσαμε: Την εισαγωγή θεσμικών μέτρων που να διασφαλίζουν την υποχρέωση εφαρμογής των βασικών όρων των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στους τομείς που καλύπτουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Την εισαγωγή νομοθετικά κατοχυρωμένων ελάχιστων δικαιωμάτων -μισθό, ωράριο εργασίας, υπερωριακή αμοιβή, αργίες, 13ος μισθό, τιμαριθμική αναπροσαρμογή – για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Αυτούς του στόχους τους θέσαμε πολύ ξεκάθαρα και συγκεκριμένα ενώπιων του Υπουργείου Εργασίας όταν η κυβέρνηση μετά από τις πιέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος ξεκίνησε την συζήτηση για τον κατώτατο μισθό.

3. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση με τις αποφάσεις της, υιοθετώντας πλήρως τις θέσεις των εργοδοτών, ενέκρινε ένα διάταγμα για τον κατώτατο μισθό το οποίο απέχει πολύ από το να δημιουργεί ένα βασικό πλαίσιο μίνιμουμ δικαιωμάτων για τους συνδικαλιστικά απροστάτευτους εργαζόμενους.

4. Το Συνέδριο επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συγκατατεθεί στη νομιμοποίηση φαινομένων ακαθορίστων ωραρίων εργασίας, επέκτασης του ωραρίου εργασίας χωρίς την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης και τη δυνατότητα για αμφισβήτηση της συμφωνίας ανώτατου επιπέδου που επετεύχθη μεταξύ των εργοδοτικών και των εργατικών οργανώσεων το 1992, για μείωση του ωραρίου εργασίας από τις 40 στις 38 ώρες εβδομαδιαίως σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας. Καταδικάζει έντονα την αμφισβήτηση της εν λόγω συμφωνίας εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς και πάλι με την ανοχή της κυβέρνησης.

5. Από το διάταγμα απουσιάζουν επίσης η ρύθμιση βασικών ζητημάτων όπως οι αργίες, 13ος μισθός, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή, κάτι που αφήνει απροστάτευτους τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

6. Το Συνέδριο επαναλαμβάνει την αντίθεση του για τη μη συμπερίληψη στον κατώτατο μισθό, μεγάλων ομάδων εργαζομένων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Εκφράζει επίσης την έντονη ανησυχία για τη δυνατότητα που δόθηκε στου εργοδότες για 25% χαμηλότερο κατώτατο μισθό σε νέους κάτω των 18 ετών για εργασία μέχρι 2 μήνες γιατί θα χρησιμοποιηθεί από τους εργοδότες για μονιμοποίηση της ανακύκλωσης της φτηνής ευκαιριακής απασχόλησης.

7. Αναφορικά με το ύψος του κατώτατου μισθού επιβεβαιώνεται και από τις αντιδράσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας πως αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο σημερινό κόστος ζωής και στην έννοιας της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η μηναία αύξηση των 15 ευρώ περίπου, μετά από 11 χρόνια, με τις συνεχείς αυξήσεις τιμών και καλπάζοντα πληθωρισμό γύρω στο 10%, είναι πρόκληση και υποτίμηση για τους εργαζόμενους.

8. Με την άρνηση της η κυβέρνηση να ρυθμίσει στο διάταγμα με σαφήνεια ότι εκεί και όπου υπάρχουν κατώτατοι μισθοί συμφωνημένοι με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αυτοί θα είναι οι νόμιμοι, υποχρεωτικοί μισθοί, συμβάλει και νομιμοποιεί τη διαιώνιση των φαινομένων άρνησης εφαρμογής των Συλλογικών Συμβάσεων, ιδιαίτερα των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων. Ουσιαστικά γίνεται συμμέτοχη στις παραβιάσεις και στην ύπαρξη εντός του ίδιου κλάδου και τομέα, εργαζομένων δυο ταχυτήτων και στον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

9. Ενόψει των πιο πάνω αρνητικών διαπιστώσεων το Συνέδριο αποφασίζει προς επίτευξη των στόχων όπως αυτοί καθορίστηκαν από το 28 Συνέδριο της ΠΕΟ την εντατικοποίηση των αγώνων.

– Καλεί τις συντεχνίες της ΠΕΟ όπως κατά τη διαδικασία ανανέωσης των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων εντατικοποιήσουν την προσπάθεια για εισαγωγή θεσμικών ρυθμίσεων που θα καθιστούν υποχρεωτικούς τους βασικούς όρους για όλους τους εργαζόμενους του δοσμένου κλάδου.

– Να αντιδρούν άμεσα και δυναμικά στις περιπτώσεις εκείνες που σε τομείς ή χώρους εργασίας που καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και οι μισθοί είναι ψηλότεροι από τον κατώτατο μισθό, γίνονται προσπάθειες για προσλήψεις με τον κατώτατο μισθό.
– Το αμέσως επόμενο διάστημα διεξαχθεί Παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης των εργαζομένων τόσο σε οργανωμένους όσο και σε ανοργάνωτους χώρους εργασίας.

10. Το Συνέδριο απευθύνει έκκληση προς όλους τους εργαζόμενους, οργανωμένους και ανοργάνωτους καθώς και το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα, ενωμένο να συνταχθεί στη μάχη για ολοκληρωμένες ρυθμίσεις που να κατοχυρώνουν ελάχιστα δικαιώματα σε όλους τους εργαζόμενους και θα προστατεύουν και να ενισχύουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

11. Το Συνέδριο αφού αξιολόγησε τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την απόφαση της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό, την φοβερή πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι από τον συνεχιζόμενο και εντεινόμενο κύμα ακρίβειας σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, τον ηλεκτρισμό και τα καύσιμα, επαναβεβαιώνει και υπογραμμίζει την απαίτηση για λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων, πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ και απόδοσης της για όλους εργαζόμενους. Προς αυτή την κατεύθυνση εξουσιοδότησε το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ να προχωρήσει στην πραγματοποίηση Παγκύπριας εργατικής κινητοποίησης. Με στόχο την ενωμένη και συλλογική αντίδραση των εργαζομένων το επόμενο διάστημα θα γίνουν επαφές με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ