ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΟ 2015

Το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ, που συνήλθε την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015 στη Λευκωσία, στη βάση του εγγράφου του Εκτελεστικού Συμβουλίου για την Πολιτική της ΠΕΟ όσον αφορά τις συνδικαλιστικές και κοινωνικές διεκδικήσεις για το 2016 και της εισηγητικής ομιλίας του Γ.Γ. της ΠΕΟ, αποφασίζει τα ακόλουθα:

1.    Τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σκληρές ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Κύπρο από την Τρόικα και την κυβέρνηση ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη, για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.  Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στηρίχθηκαν κυρίως στην  υποτίμηση των μισθών, στις περικοπές στις κοινωνικές παροχές, στις περικοπές στα κονδύλια για αναπτυξιακά έργα και στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου.

2.    Οι πολιτικές της σκληρής λιτότητας εκφράζονται και στον προϋπολογισμό για το 2016.  Είναι ξεκάθαρο ότι η λήξη του μνημονίου δεν σημαίνει λήξη της εφαρμογής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

3.    Η καταστροφή που επέφερε η υπογραφή του μνημονίου, με το κούρεμα των καταθέσεων, την καταστροφή και το κλείσιμο εκατοντάδων επιχειρήσεων, τη μεγάλη και απότομη αύξηση της ανεργίας, έδωσαν τη δυνατότητα στους εργοδότες, αξιοποιώντας τις συνθήκες φόβου και ανασφάλειας των εργαζομένων, για να επιτεθούν πάνω στους όρους απασχόλησης και τα ωφελήματα τους, καταστρατηγώντας τόσο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όσο και νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα όπως τον κατώτατο μισθό, τις ώρες εργασίας κ.λ.π.  Στις επιχειρήσεις όπου υπήρχε ισχυρή, οργανωμένη εκπροσώπηση των εργαζομένων μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα, οι επιπτώσεις από  αυτή την επίθεση αντιμετωπίστηκαν πιο οργανωμένα και πιο αποτελεσματικά.

4.    Ως αποτέλεσμα των πολιτικών της κυβέρνησης και της στάσης των εργοδοτών, το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων έχει υποστεί μεγάλο πισωγύρισμα.  Οι κοινωνικές ανισότητες έχουν διευρυνθεί δραματικά.

    Η Κύπρος παρουσιάζει την μεγαλύτερη μείωση στους μισθούς από τις 28 χώρες της Ε.Ε.
    Η αγοραστική αξία του μέσου μισθού το 2016 θα έχει πάει πίσω κατά 20 χρόνια.  
    Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία η Κύπρος είναι η χώρα με την πιο μεγάλη εισοδηματική ανισότητα σε όλη την Ε.Ε. Για το 2014 στο 20% του φτωχότερου πληθυσμού της κοινωνίας κατανέμεται μόνο το 8% του συνολικού εισοδήματος, ενώ στο αντίστοιχο 20% του πλουσιότερου πληθυσμού, κατανέμεται το 43.1% του συνολικού εισοδήματος.
    230000 άτομα, 27,4% του πληθυσμού ζουν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.  
    Η ανεργία παραμένει σταθερά ψηλά, στο 16%, 65000 άτομα είναι άνεργα, από τα οποία τα 2/3 είναι άνεργοι πέραν των 6 μηνών.  Η ανεργία ανάμεσα στους νέους είναι 32,6%.
    Η Κύπρος έχει τη μεγαλύτερη μετανάστευση από τις 28 χώρες μέλη της Ε.Ε. Σε μια διετία 30 χιλιάδες άτομα έχουν μεταναστεύσει.
    Το ποσοστό των εργαζομένων που εργάζονται πλήρη απασχόληση μειώθηκε, ενώ την ίδια ώρα αυξήθηκε το ποσοστό των εργαζομένων με μερική απασχόληση.
    Οι συνταξιούχοι έχασαν το 30% περίπου των εισοδημάτων τους λόγω των περικοπών σε παροχές και ωφελήματα.

5.    Η ΠΕΟ, μπροστά στη δύσκολη κατάσταση που είχε να αντιμετωπίσει, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή του μνημονίου και τις αποφάσεις για το κούρεμα, συνειδητά επέλεξε να προχωρήσει σε συντεταγμένες υποχωρήσεις με στόχο να αποτραπεί ο κίνδυνος άτακτης υποχώρησης.  Σε μια σειρά από κλάδους και επιχειρήσεις, υπογράφηκαν ειδικές συμφωνίες τακτής προθεσμίας ή ανανεώθηκαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που προνοούσαν μειώσεις σε μισθούς και ωφελήματα.
Κύριος σκοπός, μέσα από αυτή τη διαδικασία ήταν η αποτροπή απολύσεων και η προστασία  των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ως του μηχανισμού διαμόρφωσης των όρων απασχόλησης.

6.    Λαμβάνοντας υπόψη, τις σοβαρές μειώσεις και αλλαγές στους όρους απασχόλησης που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια, είτε λόγω οργανωμένης και συνειδητής υποχώρησης του Συνδικαλιστικού Κινήματος, είτε λόγω της αυθαίρετης επιθετικής συμπεριφοράς των εργοδοτών, οι οποίες έχουν συμβάλει στη δραματική διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας σε βάρος των εργαζομένων, το συνέδριο αποφασίζει τα ακόλουθα αναφορικά με την πολιτική της ΠΕΟ κατά τη  διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που λήγουν τέλος του 2016:

    Η πολιτική αιτημάτων να στοχεύσει, στην  επαναφορά των όρων απασχόλησης οι οποίοι έχουν διαφοροποιηθεί προς τα κάτω μέσα από τις ειδικές συμφωνίες.  Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στους μισθούς και τις εισφορές στα Ταμεία Προνοίας.

    Εκεί και όπου υπάρχουν δυνατότητες για μισθολογικές αυξήσεις ή αυξήσεις σ’ άλλα ωφελήματα αυτό να επιδιωχθεί.

    Προσοχή να δοθεί στη διαφύλαξη, στήριξη και ενίσχυση του θεσμού των Ταμείων Ευημερίας.

    Στην εφαρμογή της πολιτικής μας να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα κάθε κλάδου και κάθε επιχείρησης.

7.    Ταυτόχρονα, βασικός στόχος της πολιτικής μας σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις είναι και η υιοθέτηση των αναγκαίων θεσμικών μέτρων που να ενισχύουν την εφαρμογή των  συλλογικών συμβάσεων και την προστασία της μισθωτής απασχόλησης.

Η ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το οικοδόμημα των εργασιακών σχέσεων γιατί ευνοεί την απορρύθμιση της εργασίας, την καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων και την ασύδοτη εκμετάλλευση φθηνής εργατικής δύναμης.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση, να λάβει άμεσα τα αναγκαία θεσμικά μέτρα, έτσι που να αποκατασταθεί η ισορροπία στις εργασιακές σχέσεις και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από τα φαινόμενα ακραίας εκμετάλλευσης και άνισης μεταχείρισης.
Αυτά είναι:
    Προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων που να δημιουργούν στους εργοδότες υποχρέωση εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.  Η ΠΕΟ προς αυτή την κατεύθυνση, θα στηρίξει την προσπάθεια που καταβάλλεται στην ξενοδοχειακή και οικοδομική βιομηχανία.
    Άμεση προώθηση στη βουλή για ψήφιση του νομοσχεδίου που εφαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού της ΕΕ για την ελεύθερη διακίνηση, με στόχο,  την καταπολέμηση φαινομένων χρησιμοποίησης των κοινοτικών εργαζομένων ως φτηνή εργατική δύναμη.
    Με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων των εργαζομένων, ειδικότερα σε εκείνους τους τομείς όπου δεν υπάρχουν συμφωνημένοι όροι απασχόλησης μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να προωθηθούν δεσμευτικά ελάχιστα επίπεδα όρων απασχόλησης, σε ότι αφορά κατώτατο μισθό, τρόπο αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, υποχρεωτικές αργίες, 13ο μισθό.
    Προώθηση περαιτέρω μέτρων για πάταξη της αδήλωτης εργασίας  όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση.
    Νομοθετική ρύθμιση των χαρακτηριστικών που ορίζουν την εξαρτημένη σχέση εργασίας, έτσι που να τερματιστεί το απαράδεκτο φαινόμενο από το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα, με τη μέθοδο  της μίσθωσης υπηρεσιών, να μετατρέπουν αυθαίρετα εργοδοτούμενους σε αυτοεργδοτούμενους.

8.    Απαιτούμε από την κυβέρνηση, να τερματίσει η ίδια ενέργειες οι οποίες πλήττουν τις εργασιακές σχέσεις, ευνοούν την απορρύθμιση και αποτελούν απροκάλυπτη επέμβαση στο δικαίωμα της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης, αποσύροντας το νομοσχέδιο που κατάθεσε στη Βουλή αναφορικά με τη νομοθετική ρύθμιση του κρατικού μισθολογίου και τερματίζοντας τη χρησιμοποίηση της αυτοεργοδότησης, αντί της μισθωτής απασχόλησης.

9.    Σ’ ότι αφορά το θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, η ΠΕΟ υπογραμμίζει ότι παραμένει στη θέση που αποδέχτηκε το 2012 και εφαρμόζει από τότε μονομερώς, ως συμβιβαστική θέση στο διάλογο που διεξήχθηκε με στόχο να υπάρξει κοινά αποδεκτή συμφωνία, η οποία διαλαμβάνει, ετήσια παραχώρηση της ΑΤΑ και αναστολή καταβολής της ΑΤΑ σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική ανάπτυξη.  

Η ΠΕΟ δεν θα δεχθεί μονομερείς ενέργειες από την πλευρά της κυβέρνησης ή των εργοδοτών σε σχέση με την ΑΤΑ και ούτε αποδέχεται ως γενική θέση, τη θέση που διαλαμβάνεται στο μνημόνιο και στο νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο, ότι η ΑΤΑ θα παραχωρείται μόνο κατά 50%.

10.    Το επόμενο χρονικό διάστημα, κεντρικό ζήτημα μπροστά στους εργαζόμενους και την κοινωνία ευρύτερα θα είναι το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων.  Οι ενέργειες που δρομολογεί η κυβέρνηση για την CYTA, την ΑΗΚ και την Αρχή Λιμένων, αποτελούν ξεπούλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην περίπτωση της CYTA για υλοποίηση της πολιτικής της, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να χαρίσει στο ιδιωτικό κεφάλαιο για ψίχουλα, ένα οργανισμό με αξία πέραν του €1.5δις και κέρδη €100εκ., επιβαρύνοντας επιπρόσθετα τους φορολογούμενος με το εργατικό κόστος των €70εκ. το χρόνο.  Κατά ανάλογο τρόπο, ξεπουλούν τις εμπορικές δραστηριότητες της Αρχής Λιμένων Κύπρου στους ιδιώτες. Ο πλούτος που δημιούργησε η κυπριακή κοινωνία θα δοθεί όσο – όσο στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Η ΠΕΟ επαναβεβαιώνει την κάθετη διαφωνία της με τις ιδιωτικοποιήσεις. Μαζί με τη ΣΗΔΗΚΕΚ θα συνεχιστούν οι ενέργειες δημιουργίας ενός ισχυρού συνδικαλιστικού και κοινωνικού μετώπου, με στόχο την αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων.

11.    Η ανεργία παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα που επισώρευσε η κρίση.

Η ανεργία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά  με τα υφιστάμενα σχέδια. Χρειάζεται πολιτική ανάπτυξης και επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αξιοπρεπών και με δικαιώματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από κονδύλια για αναπτυξιακά έργα στον κρατικό προϋπολογισμό, επενδύσεις σε έργα από τους ημιδημόσιους οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση, υλοποίηση έργων με τη μέθοδο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για την κοινωνική προστασία των ανέργων, οι οποίοι κατά τα 2/3 είναι μακροχρόνια άνεργοι, επιβάλλεται η αύξηση της πληρωμής του ανεργιακού επιδόματος από 6 σε 9 μήνες, όπως και η εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων περαιτέρω κοινωνικής στήριξης τους.

12.    Ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας και των περικοπών στις κοινωνικές παροχές οι συνταξιούχοι έχουν απωλέσει το 30% των εισοδημάτων τους.

Η μικρή επιταγή που έπαιρναν ως οικονομική στήριξη όσοι συνταξιούχοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας μειώθηκε, ενώ σε μια μεγάλη μερίδα τερματίστηκε πλήρως, ως αποτέλεσμα της επιβολής της πρόνοιας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για υποβολή αίτησης. Καταργήθηκε η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η δωρεάν μετακίνηση με τις δημόσιες συγκοινωνίες, το επίδομα μάνας, ενώ το πασχαλινό επίδομα με τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί, έχει σχεδόν καταργηθεί κ.α.
Η ΠΕΟ μαζί με την ΕΚΥΣΥ, θα εντείνουν τις προσπάθειες τους για επαναφορά των παροχών που έχουν περικοπεί από τους συνταξιούχους. Ειδικότερα απαιτούμε τροποποίηση του νόμου για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έτσι που να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι συνταξιούχοι για οποιουσδήποτε λόγους δεν υπέβαλλαν την αίτηση.  Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι το σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης συνταξιούχων πρέπει να τροποποιηθεί, έτσι που εισοδήματα από τον ΚΟΑΠ και τόκοι μέχρι ένα ποσό να μην υπολογίζονται στο εισόδημα.
 
Ταυτόχρονα η ΠΕΟ, θα αντισταθεί σε οποιεσδήποτε προσπάθειες περαιτέρω συρρίκνωσης της κοινωνικής πολιτικής και θα αγωνιστεί  έτσι που να υπάρξει η αναγκαία αποκατάσταση στα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής.  

13.    Το σημερινό δημόσιο σύστημα υγείας, ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας, καταρρέει.

Η ΠΕΟ απαιτεί τερματισμό των κυβερνητικών παλινδρομήσεων σε σχέση με την εφαρμογή του Νόμου για το ΓΕΣΥ. Απαιτούμε εφαρμογή ενός ενιαίου, μονοασφαλιστικού συστήματος υγείας, το οποίο να στηρίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότητας όλων των πολιτών στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

14.    Η ΠΕΟ επαναλαμβάνει τη διαχρονική της θέση ότι στις παρούσες συνθήκες κατοχής και διαίρεσης του τόπου και του λαού μας, η λύση του κυπριακού και η επανένωση του τόπου μας παραμένει ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας.

Η ΠΕΟ, θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες, σε συνεργασία και κοινή δράση με τις προοδευτικές τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, για την προώθηση του κοινού πατριωτικού στόχου για λύση Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας, η οποία να προνοεί για ένα κράτος, με μια κυριαρχία και διεθνή προσωπικότητα.  Λύση η οποία να επανενώνει τον τόπο και το λαό μας, να μας απαλλάσσει από τη ξένη παρουσία και να δημιουργεί συνθήκες ευημερίας και ασφάλειας για όλους τους κύπριους.   

15.    Απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχή υλοποίηση των στόχων μας, είναι το οργανωτικό δυνάμωμα της ΠΕΟ και η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και της παρέμβασης μας ανάμεσα στους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια και την επίθεση φθοράς και απαξίωσης που δέχθηκε η ιδέα του συνδικαλισμού και της οργάνωσης, η ΠΕΟ παραμένει ισχυρή και μάχιμη.  

Σήμερα εκτιμούμε ότι είμαστε σε θέση και νομιμοποιούμαστε να περάσουμε δυναμικά στην αντεπίθεση.  Καλούμε τα μέλη της ΠΕΟ και ευρύτερα όλους τους εργαζόμενους, με δύναμη και θάρρος, να μπουν στον αγώνα για υλοποίηση των στόχων μας. Καλούμε το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα, ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη για επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, για τερματισμό της πολιτικής λιτότητας, για ανάπτυξη που θα κατανέμεται δίκαια και ισοζυγισμένα.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ