ΑΥΞΗΣΗ 2,44% ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΟ 1.1.2024 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ 66.67% ΤΗΣ ΑΤΑ

Αύξηση 2,44% στους συνολικούς μισθούς από 1.1.2024 με βάση την μεταβατική συμφωνία για 66.67% της ΑΤΑ

  • Αύξηση 2,44% στους συνολικούς μισθούς από 1.1.2024 με βάση την μεταβατική συμφωνία για 66.67% της ΑΤΑ
  • 3,66 % η συνολική αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το 2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών για την περίοδο Ιανουάριου του 2023 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ο μέσος όρος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 3,66 %, (εξαιρουμένης της επίπτωσης από τη διακύμανση των φόρων κατανάλωσης)  το οποίο αντικατοπτρίζει το συνολικό ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου όπως υπολογίζεται τις τελευταίες δεκαετίες.

Με βάση την μεταβατική συμφωνία που έγινε για καταβολή 66,67 % της ΑΤΑ από την 1.1.2024 η αύξηση συνολικά  στους μισθούς είναι 2,44%.

Ως αποτέλεσμα το τιμαριθμικό επίδομα από την 1.1.2024 θα ανέρχεται στο 355,29% επί του βασικού μισθού και στο 11.17% επί των νέων βασικών (συνολικών) μισθών (με ενσωματωμένο το τιμαριθμικό επίδομα)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ