ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/ΑΟΝΟΜΑΣΥΝΤΕΧΝΙΑΕΠΑΡΧΙΑΜΕΛΟΣ / ΜΗ
1 ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑΠΑΣΕΥΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΖΙΕΛΙΝΑΣΥΞΚΑΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑΠΑΣΕΥΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΜΕΛΟΣ
4 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
5 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΠΑΥΛΟΣΣΥΞΚΑΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
6 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΧΡΙΣΤΟΣΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
7 ΑΣΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΠΑΣΥΕΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
8 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΓΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑΠΑΣΥΕΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
10 ΧΗΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΜΕΛΟΣ
11 ΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΑΠΑΣΥΕΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
12 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΘΗΝΑΠΑΣΕΥΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
13 ΚΥΡΙΤΣΗ ΝΑΤΙΑΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
14 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΡΙΑΝΑΣΕΒΕΤΤΥΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
15 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΣΥΞΚΑΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΜΕΛΟΣ
16 ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
17 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
18 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
19 ΑΝΤΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣΠΑΣΥΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
20 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
21 ΚΑΤΑΛΑΝΟΣ ΑΔΑΜΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
22 ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
23 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΙΩΤΑΠΑΣΕΥΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
24 ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΑΓΓΕΛΑΠΑΣΕΥΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
25 ΛΟΥΚΑΡΗ ΧΡΥΣΩΠΑΣΕΥΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
26 ΠΙΕΡΗ ΠΙΕΡΗΣΠΑΣΕΥΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
27 ΚΑΡΑΒΑ ΓΙΩΡΓΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
28 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
29 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΣΕΜΗΣΣΕΒΕΤΤΥΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
30 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΚΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣΕΒΕΤΤΥΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
31 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣΠΑΣΕΥΠΑΦΟΣΜΕΛΟΣ
32 ΚΑΛΟΣΥΝΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣΠΑΣΕΥΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
33 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΟΣΣΕΒΕΤΤΥΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
34 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΡΗΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
35 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣΣΥΞΚΑΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
36 ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣΠΑΣΕΥΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
37 ΠΑΝΑΓΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΣΥΕΚΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΜΕΛΟΣ
38 ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣΠΑΣΕΥΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
39 ΑΝΤΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
40 ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣΠΑΣΕΥΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
41 ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
42 ΤΤΙΜΙΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣΣΥΞΚΑΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
43 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΔΩΡΟΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
44 ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣΠΑΣΕΥΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
45 ΚΥΛΙΛΗ ΠΑΜΠΟΣΣΕΒΕΤΤΥΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
46 ΣΙΑΘΑ ΑΝΤΩΝΗΣΣΕΒΕΤΤΥΚΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
47 ΓΚΟΚΣΙΟΥΝ ΡΕΣΑΠΑΣΕΥΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
48 ΚΟΥΝΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣΠΑΣΕΥΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΜΕΛΟΣ
49 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΜΠΟΣΠΑΣΕΥΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
50 ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΙΩΡΓΟΣΠΑΣΥΕΚΠΑΦΟΣΜΕΛΟΣ
51 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
52 ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΣΙΜΟΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
53 ΚΟΥΛΛΑΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
54 ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑΠΑΣΕΥΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
55 ΣΥΓΓΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΠΑΣΥΕΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
56 ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΣΗΔΗΚΕΚΠΑΦΟΣΜΕΛΟΣ
57 ΡΗΓΑ ΧΡΥΣΩΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
58 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΣΥΕΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
59 Χ’ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΣΠΑΣΥΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
60 ΑΘΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
61 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΓΙΩΡΓΟΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
62 ΚΟΥΖΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣΣΥΞΚΑΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΜΕΛΟΣ
63 ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΝΤΡΕΑΣΣΥΞΚΑΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
64 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
65 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
66 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
67 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣΠΑΣΕΥΠΑΦΟΣΜΕΛΟΣ
68 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΩΡΟΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
69 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
70 ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣΣΗΔΗΚΕΚΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
71 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣΠΑΣΕΥΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
72 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ Π. ΧρυστάλλαΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
73 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣΕΒΕΤΤΥΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
74 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
75 ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣΣΗΔΗΚΕΚΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΜΕΛΟΣ
76 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣΣΕΒΕΤΤΥΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
77 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
78 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣΣΕΜΜΗΚΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
80 ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΜΙΧΑΛΗΣΣΕΒΕΤΤΥΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
81 ΦΩΤΙΟΥ ΕΛΕΝΑΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
82 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑΠΑΣΥΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
83 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΞΚΑΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΜΕΛΟΣ
84 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
85 ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
86 ΑΒΡΑΑΜ Φ. ΑΝΤΡΕΑΣΣΗΔΗΚΕΚΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
87 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΠΑΦΟΣΜΕΛΟΣ
88 ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΑΣΣΥΞΚΑΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
89 ΜΙΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΑΣΥΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
90 ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
91 ΕΡΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
92 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΗΣΠΑΣΥΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
93 ΤΣΙΗΦΤΕΣ ΜΑΡΚΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
94 ΦΩΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑΣΥΞΚΑΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
95 ΤΣΙΚΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣΣΥΞΚΑΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
96 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΑΣΟΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
97 ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΤΡΕΑΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
98 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΑΖΑΡΟΣΣΕΜΜΗΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
99 ΣΟΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑΣΕΜΜΗΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
100 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
101 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΣΕΒΕΤΤΥΚΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ
102 ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣΠΑΣΥΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
103 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΣΥΞΚΑΠΑΦΟΣΜΕΛΟΣ
104 ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΕΝΑΚΗΣΠΑΣΕΥΛΑΡΝΑΚΑΜΕΛΟΣ
105 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣΣΗΔΗΚΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
106 ΤΣΒΕΤΚΟΒ ΒΕΣΕΛΙΝΣΥΞΚΑΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΜΕΛΟΣ
107 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣΥΞΚΑΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
108 ΣΙΑΠΤΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΟΥΛΛΗΣ)ΠΑΣΥΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
109 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
110 ΠΑΝΑΓΗ ΜΙΧΑΛΗΣΠΑΣΥΕΚΛΕΥΚΩΣΙΑΜΕΛΟΣ
111 ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΙΛΕΜΕΣΟΣΜΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ