ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ

Η μόνιμη Επιτροπή του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, (που αποτελείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, TURK-SEN, DEV-IS και KTAMS), ανακοινώνει την πραγματοποίηση του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ στις 9 Ιανουαρίου 2017 στο Λήδρα Πάλας στις 10π.μ. ενόψει της συνέχισης της διαπραγμάτευσης για οριστική διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ  ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Η μόνιμη Επιτροπή του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, (που αποτελείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, TURK-SEN, DEV-IS και KTAMS), ανακοινώνει την πραγματοποίηση του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ στις 9 Ιανουαρίου 2017 στο Λήδρα Πάλας στις 10π.μ. ενόψει της συνέχισης της διαπραγμάτευσης για οριστική διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος. 

 

Οι οργανώσεις μέλη του ΠΦΚ εκφράζουν την ενεργητική στήριξη τους στην διαδικασία των συνομιλιών και ενόψει της συνάντησης στη Γενεύη καλούν τους δύο ηγέτες όπως εργαστούν με  καλή θέληση για να υπάρξει το θετικό αποτέλεσμα για το οποίο διαχρονικά αγωνιζόμαστε.

 

Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ καλεί τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες του συνόλου των Κυπρίων προωθώντας μια λύση μέσα από την οποία θα προάγονται οι αρχές της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

 

Επίσης η λύση θα πρέπει να περιέχει τις απαιτούμενες πρόνοιες έτσι ώστε η καθημερινότητα των Κυπρίων να διασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας, ισότητας και προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας.

 

Επαναλαμβάνεται με αποφασιστικότητα ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα πρέπει να διασφαλίζει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη μιας ενιαίας οικονομίας και αγοράς εργασίας που θα έχει στο επίκεντρο της την ενίσχυση της ευημερίας όλων των Κυπρίων και την εγγύηση της κοινωνικά δίκαιης κατανομής του παραγόμενου πλούτου.

 

Τονίζεται για ακόμα μια φορά πως, η λύση θα πρέπει να εμπεριέχει τις πιο κάτω αρχές και προϋποθέσεις, κατοχυρώνοντας την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και να ρυθμίζει με επάρκεια την αγορά εργασίας:

 

  • Εφαρμογή ενιαίου συστήματος εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης
  • Εφαρμογή ενιαίου σχεδίου κοινωνικής ασφάλισης
  • Εφαρμογή ενιαίου συστήματος καθορισμού μισθών και απολαβών
  • Πλήρης σεβασμός του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και της επιλογής απασχόλησης σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου
  • Πλήρης απαγόρευση των διακρίσεων αναφορικά με την απασχόληση ή/και  τις απολαβές λόγω εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού
  • Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση περιβάλλοντος ανεκτικότητας, ειρηνικής συνύπαρξής και αλληλοσεβασμού.

 

Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ παραμένει στη διάθεση των δύο ηγετών και των διαπραγματευτικών τους ομάδων για να βοηθήσουν σε ότι τους ζητηθεί, μέσα από την αξιοποίηση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας, ώστε η πορεία για ειρηνική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος να στεφθεί με επιτυχία.

 

 

 

SEKA1676-1/2017

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ