Διακήρυξη για την 8η του Μάρτη 2024 –  Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας

Διακήρυξη για την 8η του Μάρτη 2024 –  Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας

«Στην πρώτη γραμμή για ειρήνη, κοινωνική ευημερία και ισότητα»

Το Κεντρικό Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ  στέλνει αγωνιστικό μήνυμα σε όλες τις εργαζόμενες με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας και τις διαβεβαιώνει ότι το Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΠΕΟ θα συνεχίσει να είναι μπροστάρης και συναγωνιστής τους για μια κοινωνία ειρηνική, ευημερούσα όπου άντρες και γυναίκες θα εργάζονται  χωρίς διακρίσεις και ανισότητες.

Την ίδια στιγμή στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε όλες τις γυναίκες που βιώνουν τον πόλεμο, θρηνούν αγαπημένα τους πρόσωπα και οδηγούνται στον ξεριζωμό και την προσφυγιά. Ιδιαίτερο μήνυμα απευθύνει στις γυναίκες της Παλαιστίνης που για πέντε μήνες τώρα ζουν την φρίκη μιας ασταμάτητης γενοκτονίας από το Ισραήλ, με την διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί άπραγη στο έγκλημα που διαπράττεται καθημερινά σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού.  Ενώνει την φωνή του στην απαίτηση για άμεσο  τερματισμό του πολέμου, το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να αποκτήσει το δικό του κράτος στην βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Η ΠΕΟ σηματοδοτεί την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, καταθέτοντας μπροστά στις εργαζόμενες και στην κοινωνία ευρύτερα,  τους στόχους της για την ισότητα στην εργασία, ενός τομέα που καθορίζει τη γενικότερη πορεία της ισότητας.

Τα βήματα προόδου που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν είναι αρκετά για να δηλώσουμε εφησυχασμό. Τουναντίον, τα στοιχεία εξακολουθούν να είναι απογοητευτικά σύμφωνα με τους δείκτες της έμφυλης ισότητας, διατηρώντας την Κύπρο στις τελευταίες θέσεις των 27 χωρών μελών της Ε.Ε.

Οι  νεοφιλελεύθερες πολιτικές που αναπτύσσονται, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, συνεχίζουν να  υποσκάπτουν τις εργασιακές σχέσεις και το δικαίωμα σε οργάνωση και ρυθμισμένα δικαιώματα, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η φωνή των εργαζομένων. Η ραγδαία αύξηση των νέων μορφών εργασίας με αρρύθμιστούς όρους απασχόλησης, η εξάπλωση της αγοράς υπηρεσιών  καταργώντας με αυτό τον τρόπο μόνιμες θέσεις εργασίας, η προσπάθεια των εργοδοτών να αντικαταστήσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας με  φτηνή εργασία εργαζομένων από Τρίτες Χώρες,  χωρίς ρυθμισμένους όρους απασχόλησης,  οδηγούν τους/τις εργαζόμενους/ες ολοένα και σε περισσότερα αδιέξοδα, στην φτώχεια.

Τα φαινόμενα αυτά,  σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και την εκτόξευση της ακρίβειας σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, δυσχεραίνουν ακόμη  περισσότερο τις γυναίκες που βρίσκονται στην ανεργία, τις χαμηλά αμοιβόμενες, τις μονογονιούς, τις πολυτεκνες, τις χαμηλοσυνταξιούχες  και τις μετανάστριες.

Ένα χρόνο μετά από την εκλογή του Ν. Χριστοδουλίδη στην προεδρεία του κράτους δεν έχει διαφοροποιηθεί η πορεία πλεύσης που ακολουθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και προσεγγίσεις επίλυσης των διαφόρων ζητημάτων.

Η  ανάγκη συνέχισης  και εντατικοποίησης του συλλογικού αγώνα προς τον δρόμο της πλήρης ισότητας και ισοτιμίας με γρηγορότερους ρυθμούς και αποτελεσματικότερα μέτρα παραμένει και για το σκοπό αυτό απευθύνουμε κάλεσμα σε όλες τις εργαζόμενες να ενταχθούν στον οργανωμένο αγώνα και μέσα από το προοδευτικό κίνημα του τόπου,  να αγωνιστούμε για μια καλύτερη ζωή για το τώρα και για το μέλλον.

Η ΠΕΟ σε αυτόν τον αγώνα,  οργανωμένα και συγκροτημένα,  θέτει τους στόχους  για:

 • Πλήρη εφαρμογή των εργατικών νομοθεσιών μέσα από αποτελεσματικούς μηχανισμούς  του κράτους και ενημέρωση των εργαζομένων για τα δικαιώματα τους.
 • Να σταματήσει η χρησιμοποίηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης ως η απάντηση στην συμφιλίωση εργασίας οικογένειας οδηγώντας έτσι στη διαιώνιση των ανισοτήτων.   
 • Δημιουργία επαρκών και προσιτών δομών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και άλλων εξαρτωμένων ατόμων με σκοπό την στήριξη των εργαζομένων οικογενειών  μέσα από την κοινωνική πολιτική του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Κάλυψη ολόκληρης της περιόδου των 18 εβδομάδων της γονικής άδειας με επίδομα έτσι που οι εργαζόμενοι γονείς να επωφελούνται πλήρως από αυτό τους το δικαίωμα.
 • Περαιτέρω στήριξη της μητρότητας και βελτίωση των σχετικών νόμων έτσι που όσες εργαζόμενες ασκούν το δικαίωμα τους στην μητρότητα να έχουν  εισόδημα και ασφάλιση. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις οι εργοδότες να καλύπτουν μέρος της άδειας μητρότητας και το ΤΚΑ να πιστώνει τις εισφορές στις περιπτώσεις που δεν έχουν τις προϋποθέσεις για επίδομα.
 • Άμεση εφαρμογή του νόμου για δημιουργία από τους εργοδότες ειδικού χώρου στο χώρο εργασίας για  μητρικό θηλασμό και εξαγωγή γάλακτος.
 • Συλλογικές συμβάσεις με ρυθμισμένους όρους απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους

Εισαγωγή θεσμικών ρυθμίσεων έτσι που οι κατώτατοι μισθοί και άλλοι βασικοί όροι των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων να καθίστανται υποχρεωτικοί στις επιχειρήσεις των κλάδων και να εφαρμόζονται για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.

 • Βελτίωση των μισθών και εξάλειψη των αιτιών που δημιουργούν το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων.
 • Πλήρη ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας στις συμβάσεις εξαλείφοντας τυχόν διακρίσεις
 • Βελτίωση του διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό με καθορισμό ωρών εργασίας, υπερωριακής αποζημίωσης, τιμαριθμική αναπροσαρμογή, 13ο μισθό κ.α.
 • Διασφάλιση υγιούς εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, μακριά από βία, εκφοβισμό, σεξουαλική παρενόχληση και σεξιστικές συμπεριφορές.
 • Ανατροπή των στερεοτύπων και αναχρονιστικών αντιλήψεων σε βάρος των γυναικών.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ