ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ – ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Διακήρυξη ΠΕΟ για την 1η Ιουνίου – Μέρα του Παιδιού

Σε ένα κόσμο όπου οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, η εκμετάλλευση, η φτώχεια, η πείνα και οι ασθένειες εξαπλώνονται ολοένα και περισσότερο, φανερώνει ότι η ανθρωπότητα έχει αποτύχει να προστατεύσει το παρόν και το μέλλον εκατομμυρίων παιδιών. Η καλύτερη τιμή για τη Μέρα του Παιδιού, είναι η ανθρωπότητα να αντισταθεί σε αυτή την κατηφόρα, να ανασυνταχθεί και να παλέψει για την προστασία των πολλών, των αδυνάτων, ειδικά των παιδιών που θα διασφαλίσουν το μέλλον της.


Η ΠΕΟ μαζί με τις ευχές προς όλα τα παιδιά του κόσμου να ζουν και να δημιουργούν σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, διαβεβαιώνει ταυτόχρονα τα παιδιά της Κύπρου ότι η προστασία και η ευημερία τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών αγώνων που δίνει για υπεράσπιση των εργαζομένων, για βελτίωση των εργασιακών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Αναντίλεκτα η όποια πρόοδος επιτυγχάνεται έχει άμεσο αντίκτυπο στα ίδια τα παιδιά και την ευημερία τους.
Δυστυχώς τα παιδιά της Κύπρου βρίσκονται αντιμέτωπα με πολυσύνθετα προβλήματα, οι κίνδυνοι ελλοχεύουν παντού και αυξάνονται ραγδαία. Προβλήματα όπως η παιδική φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ενδοοικογενειακή βία και οι αντικοινωνικές συμπεριφορές, η ανεπάρκεια δομών και υπηρεσιών φροντίδας, φύλαξης και υγιούς ψυχαγωγίας τους, οι διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, ο εκφοβισμός κ.α.
Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες έτσι ώστε η εργαζόμενη οικογένεια και ιδιαίτερα τα παιδιά να μεγαλώνουν και να δημιουργούν με ασφάλεια και ευημερία, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που μπορούν να θέσουν ένα παιδί στη δυστυχία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Απαιτεί ταυτόχρονα από τους κυβερνώντες να θέσουν την ευημερία και προστασία κάθε παιδιού ως ύψιστη προτεραιότητα σε κάθε πολιτική τους πράξη. Παραθέτει και με αυτή την ευκαιρία τις θέσεις της για ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική που να αγκαλιάζει και να στηρίζει την εργαζόμενη οικογένεια στην άσκηση του γονικού της ρόλο και στο ευ ζην των παιδιών της:
• Πλήρη Εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού για όλα τα παιδιά στην Κύπρο.
• Ολοκληρωμένη στρατηγική καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας η οποία παραμένει σε ψηλό ποσοστό.
• Πλήρη εφαρμογή και βελτίωση των νομοθεσιών που προστατεύουν τη μητρότητα και την άσκηση του γονεϊκού ρόλου και κάλυψη της γονικής άδειας με επίδομα.
• Πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου για την καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια.
• Εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου με προτεραιότητα το συμφέρον των παιδιών.
• Στήριξη των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταστεί ο βασικός φορέας παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φύλαξης και ψυχαγωγίας των παιδιών, προσφέροντας ταυτόχρονα ψηλού επιπέδου φροντίδα, με ασφάλεια και με χαμηλό κόστος.
• Να γίνει έρευνα και έλεγχος για την άτυπη φροντίδα βρεφών.
• Το κράτος να επιδοτεί, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, τα τροφεία για φύλαξη παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς επίσης και της φύλαξης παιδιών μετά τις ώρες του σχολείου.
• Δημιουργία προγραμμάτων και δομών που να καλύπτουν τις ανάγκες ειδικών ομάδων παιδιών όπως παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά της υπαίθρου, κακοποιημένα παιδιά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά μεταναστών, ασυνόδευτα παιδιά, κ.α.
• Επαρκή φροντίδα και εκπαίδευση των ασυνόδευτων παιδιών.
• Στήριξη και επέκταση του ολοήμερου σχολείου σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης με στόχο να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας στηρίζοντας ταυτόχρονα την εργαζόμενη οικογένεια.
• Παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα.

31 Μαΐου 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ