ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΙΣ ΣΤΟ ΔΣ ΟΑΥ

Θέμα: Διορισμός προέδρου ΠΙΣ στο ΔΣ του ΟΑΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισαν σήμερα τον διορισμό του προέδρου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) στο Δ.Σ του ΟΑΥ, σαν εκπρόσωπο των εργοδοτών.


Με βάση την σχετική με το ΓΕΣΥ νομοθεσία, το Δ.Σ του ΟΑΥ αποφασίζει για τις αμοιβές των γιατρών. Από την άλλη αυτός που διαβουλεύεται με τον ΟΑΥ, είναι ο ΠΙΣ.
Πως είναι δυνατό, μέσα στο Δ.Σ του ΟΑΥ να είναι ο πρόεδρος αυτών που θεσμικά, με βάση τον νόμο διαπραγματεύεται τις αμοιβές των μελών του;
Τελικά με αυτό τον τρόπο είναι που αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την στήριξη του ΓΕΣΥ;

14/7/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ