ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΟ ΓΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

16 Μαίου 2022

Κύριο Πέτρο Δημητρίου
Διευθυντή Γραφείου
Προέδρου της Δημοκρατίας

Θέμα: Εισηγήσεις για Αντιμετώπιση Πληθωριστικών Τάσεων

Οι πληθωριστικές πιέσεις που παρουσιάζονται από τις αρχές του φθινοπώρου του 2021 και οι οποίες έχουν ενταθεί ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, έχουν ως αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση των τιμών στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, τις πρώτες ύλες και σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο πληθωρισμός μήνα με τον μήνα αυξάνεται φθάνοντας σε πρωτόγνωρα ύψη. Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων διαφαίνεται ότι σχεδόν το 50% των αυξήσεων προέρχεται από τις αυξήσεις στα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Κατά τη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής η οποία συγκλήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών στις 8 Μαρτίου 2022 για συζήτηση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία είχαμε σημειώσει την ανάγκη ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου σχεδιασμού με μέτρα που να στοχεύουν στον περιορισμό του κινδύνου να εισέλθει η κυπριακή οικονομία σε περίοδο ύφεσης και στην αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται οι εργαζόμενοι και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού από τις συνεχόμενες αυξήσεις στις τιμές.

Έχοντας αυτούς τους δυο άξονες ως αφετηρία σας παραθέτουμε τις συγκεκριμένες εισηγήσεις μας:
1. Μέτρα που να στοχεύουν στην αποτροπή της ύφεσης
• Θεωρούμε απαραίτητο μέσα στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, η πολιτική χαλάρωσης που ακολουθήθηκε από την Ε.Ε. την περίοδο της πανδημίας, σ’ ότι αφορά τους δημοσιονομικούς δείκτες, να συνεχιστεί για όσο διαρκούν οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
• Επιπρόσθετα και έχοντας υπόψη τις επιπτώσεις που έχουν οι οικονομίες των χωρών της Ε.Ε. από τις κυρώσεις, θεωρούμε αναγκαίο να εκπονηθούν από την Ε.Ε. νέα προγράμματα στήριξης ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά το κομμάτι της ενέργειας και να δοθούν επιπρόσθετες χαλαρώσεις σ’ ότι αφορά τις δυνατότητες μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ.
• Σ’ ότι αφορά το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όπως και τον κρατικό προϋπολογισμό εισηγούμαστε επαναξιολόγηση προτεραιοτήτων και έργων που περιλήφθηκαν ειδικότερα:
o Επίσπευση έργων που θα υποβοηθήσουν την ανάπτυξη π.χ. έργα στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της απεξάρτησης από το πετρέλαιο και της πράσινης μετάβασης.
o Επαναστόχευση προτεραιοτήτων με την αξιοποίηση περισσότερων πόρων από το Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

2. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας
• Μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα στο 9% για όσο καιρό διαρκεί το πρόβλημα με τις αυξημένες τιμές.
• Δημιουργία ταμείου αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας με έσοδα από το εμπόριο ρύπων, οι πόροι των οποίων να χρησιμοποιούνται για να στηριχθούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
• Ένταξη όλων των χαμηλοσυνταξιούχων στην ειδική διατίμηση ηλεκτρικού ρεύματος.
• Κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα.
• Μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, φάρμακα κ.λ.π.
• Αξιοποίηση της δυνατότητας επιβολής πλαφόν σε είδη πρώτης ανάγκης, καύσιμα και σιτηρά.
• Σημειώνουμε επίσης την ανάγκη αύξησης των ελέγχων με στόχο την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και την ύπαρξη διαφάνειας σ’ ότι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών.

Ειδικότερα σημειώνουμε την ανάγκη ελέγχων έτσι που τα οποιαδήποτε μέτρα δοθούν για μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, να αξιοποιηθούν για συγκράτηση των τιμών.

3. Μέτρα για στήριξη της αγοραστικής δύναμης των εισοδημάτων
• Αύξηση κοινωνικών επιδομάτων με στόχο να καλυφθεί η διάβρωση που έχουν δεχθεί λόγω του πληθωρισμού και του αυξημένου κόστους διαβίωσης. Σημειώνουμε ότι το ύψος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος παραμένει στα ίδια ποσά από το 2014 όταν εισήχθηκε.

• Η ΠΕΟ είναι κάθετα αντίθετη στην εισήγηση για αναστολή της καταβολής της ΑΤΑ για το 2022. Η μεταβατική συμφωνία για τον τρόπο καταβολής της ΑΤΑ έχει λήξει 31/12/2021. Άμεσα χρειάζεται το Υπουργείο Εργασίας να ξεκινήσει τον διάλογο με στόχο την πλήρη απόδοση της ΑΤΑ και τη διεύρυνση του θεσμού της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους.

4. Διασφάλιση επάρκειας σιτηρών
Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων σε σιτηρά και τη μη εκπλήρωση αυτής της ευθύνης από τον ιδιωτικό τομέα επιβάλλει την επανεξέταση της απόφασης για κατάργηση της Επιτροπής Σιτηρών. Το κράτος χρειάζεται να αξιοποιήσει τα Σιλό της Επιτροπής Σιτηρών και να προχωρήσει στην εισαγωγή σιτηρών, με στόχο να υπάρχουν ικανοποιητικές ποσότητες στην αγορά.

5. Μέτρα κοινωνικής πολιτικής
Μέσα στις σημερινές συνθήκες γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για λήψη μέτρων κοινωνικής πολιτικής τα οποία θα υποβοηθήσουν στη στήριξη των εισοδημάτων ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων οικογενειών και των νέων ζευγαριών.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση επαναλαμβάνουμε τις εισηγήσεις μας για:
– Επιδότηση τροφείων για βρέφη, νήπια και παιδιά σχολικής ηλικίας με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
– Επιδότηση του ενοικίου σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και νέες οικογένειες.
– Διεύρυνση των κριτηρίων και αύξηση των χορηγιών για όλα τα στεγαστικά σχέδια. Εξέταση της δυνατότητας να χρησιμοποιηθούν πόροι από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για προγράμματα κοινωνικής στέγης.

6. Εισαγωγή μέτρων για επαναρύθμιση της εργασίας και διασφάλισης κατώτατου μισθού και βασικών δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους.

Η παρούσα συγκυρία κάνει ακόμα πιο εμφανή και επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων που να καταπολεμούν τη φθηνή εργασία.

Χρειάζεται άμεσα να εισαχθεί κατώτατος μισθός και να ρυθμιστούν βασικά δικαιώματα όπως ΑΤΑ, 13ος μισθός, υπερωριακή αποζημίωση για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας όπως και να εισαχθούν ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν την εφαρμογή των βασικών όρων των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.

Με εκτίμηση

Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Γενική Γραμματέας ΠΕΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ