ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΔΕΟΚ

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΔΕΟΚ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Την έντονη ανησυχία και αντίδραση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΔΕΟΚ εκφράζουν με κοινή τους ανακοίνωση και καλούν την κυβέρνηση όπως τερματίσει την υφιστάμενη διαδικασία που ακολουθείται εδώ και ένα χρόνο, χωρίς να υπάρχει το στοιχείο της διαφάνειας και συνολικής ρύθμισης της στρατηγικής απασχόλησης ξένων εργατών, με αποτέλεσμα να προωθείται η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και να ενθαρρύνεται η εργασιακή εκμετάλλευση και υποβάθμιση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων.

Δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο η κυβέρνηση προχωρεί χωρίς καμία διαβούλευση παρακάμπτοντας τον κοινωνικό διάλογο, στην παραχώρηση αδειών απασχόλησης εργατών από τρίτες χώρες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, όπως αυτές έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας, τόσο στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος (ΕΣΣ), όσο και στην τεχνική επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό και έχει καταλήξει σε αδιέξοδο. Η ανησυχία μας αυτή έχει μεγαλώσει αφού κατά την πρόσφατη δημοσιογραφική διάσκεψη του ο ΠτΔ προχώρησε σε εξαγγελίες αποφάσεων για το θέμα χωρίς καμία αναφορά στην ανάγκη εφαρμογής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη που δημιουργείται από την έλλειψη διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και δεν διαφωνούν στην παραχώρηση αδειών εκεί και όπου αποδεδειγμένα τεκμηριώνεται η ανάγκη με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, μέσα από μία δομημένη διαδικασία που θα λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες.

Απαίτηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι όπως οι άδειες απασχόλησης αλλοδαπών παραχωρούνται μόνο στους τομείς και στα επαγγέλματα που κρίνεται ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο ντόπιο εργατικό δυναμικό, αλλά και ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια για προσέλκυση και κοινοτικών εργαζομένων, στοιχείο που διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια ότι έχει εγκαταλειφθεί σκόπιμα, μέσα από μία προσπάθεια που στοχεύει στην εργοδότηση πολύ φθηνού και ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, σε βάρος των υπολοίπων εργαζομένων και δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Παράλληλα αναδεικνύεται το γεγονός πως, με την ανεξέλεγκτη απασχόληση φθηνού ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού οι επιχειρήσεις δεν επιδεικνύουν καθόλου ενδιαφέρον στην υιοθέτηση μέτρων που να οδηγούν στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Επιπρόσθετα σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων (ιδιαίτερα των κλαδικών) για όλους τους εργαζόμενους εκεί και όπου παραχωρούνται άδειες απασχόλησης, όπως επίσης και της επαναλειτουργίας των τεχνικών επιτροπών αξιολόγησης των αιτήσεων, πρακτική που εφαρμοζόταν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν και είχε θετικά αποτελέσματα.  

Παράλληλα οι οργανώσεις απαιτούν τον καθορισμό πρότυπων κριτηρίων και τη ρύθμιση ποιοτικά ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες για να αποφεύγονται φαινόμενα ανθρώπινης εκμετάλλευσης που προσβάλλουν διεθνώς τη χώρα μας.

Τέλος οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απαιτούν την άμεση σύγκλιση του ΕΣΣ, για συζήτηση και κατάληξη στο θέμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν ιδιαίτερα στους δύο μεγάλους κλάδους της οικονομίας (ξενοδοχεία και οικοδομές) και δεν θα φέρουν την ευθύνη εάν οδηγηθούμε σε εργασιακή αναταραχή κατά την κρίσιμη περίοδο που ξεκινά σε λίγους μήνες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ