ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛεΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΠΕΟ στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος “Ενίσχυση της ικανότητας της ΠΕΟ στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων γενικότερα” ενδιαφέρεται για πρόσληψη δυο ατόμων, για υλοποίηση των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα δράσεων.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο πανεπιστημίου σε μια τουλάχιστον από τους πιο κάτω κλάδους:

  • Οικονομικά
  • Πολιτικές επιστήμες
  • Κοινωνιολογία

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι 16/02/2024. Πείρα ή ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης, τα οικονομικά της εργασίας, τη συλλογική διαπραγμάτευση και συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πολιτικές στήριξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ