ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΠΕΟ-ΣΕΚ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΕΔ

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η κλαδική επιτροπή του Συνδέσμου Νηπιαγωγών Κοινοτικών Νηπιαγωγείων σε συνεδρία της έχει αποφασίσει όπως συμμετέχει στην προειδοποιητική στάση εργασίας που έχει εξαγγείλει η συνδικαλιστική οργάνωση δασκάλων, ΠΟΕΔ, για την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016, με διακοπή των μαθημάτων στις 12:00μ.μ.

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΠΕΟ-ΣΕΚ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΕΔ

 

Θέμα: Συμμετοχή στην απεργία την Τετάρτη  21/09/2016

 

Aξ. κυρίες και κύριοι,

 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η κλαδική επιτροπή του Συνδέσμου Νηπιαγωγών Κοινοτικών Νηπιαγωγείων σε συνεδρία της έχει αποφασίσει όπως συμμετέχει στην προειδοποιητική στάση εργασίας που έχει εξαγγείλει η συνδικαλιστική οργάνωση δασκάλων, ΠΟΕΔ, για την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016, με διακοπή των μαθημάτων στις 12:00μ.μ.

 

Με την πιο πάνω κίνηση επιθυμούμε να εκφράσουμε τη στήριξή μας στις θέσεις της ΠΟΕΔ για προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κρίσιμων εκπαιδευτικών ζητημάτων. Ως νηπιαγωγοί των κοινοτικών νηπιαγωγείων θεωρούμε ότι τα  ζητήματα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και χρήζουν άμεσης επίλυσης.

 

 

 

Σύνδεσμος  Nηπιαγωγών Κοινοτικών Νηπιαγωγείων Συνδέσμων Γονέων Κύπρου

 

 

Και οι Συντέχνιες

 

ΠΑΣΕΥ- ΠΕΟ

ΟΥΙΚ- ΣΕΚ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ