ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΓ ΠΕΟ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΝΕΚ ΓΙΑ ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ

Εκ μέρους του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου και της ΠΕΟ, σας καλωσορίζω στη σημερινή ημερίδα για την παρουσίαση της έρευνας του ΙΝΕΚ με θέμα «Το χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών στα ξενοδοχεία της Κύπρου».

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΓ ΠΕΟ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΝΕΚ ΓΙΑ ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ

 

 

Χαιρετισμός Πάμπη Κυρίτση,

Προέδρου Δ.Σ. ΙΝΕΚ και Γενικού Γραμματέα  ΠΕΟ

 στην Ημερίδα με θέμα: «Το χάσμα αμοιβών και γυναικών στα ξενοδοχεία»,

ΕΤΚΑ-ΠΕΟ, 31 Μαρτίου 2016

 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι/ προσκεκλημένες

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι,

 

Εκ μέρους του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου και της ΠΕΟ, σας καλωσορίζω στη σημερινή ημερίδα για την παρουσίαση της έρευνας του ΙΝΕΚ με θέμα «Το χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών στα ξενοδοχεία της Κύπρου».

 

Έρευνα η οποία  εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διακρατικού προγράμματος που υλοποιεί πολλαπλές δράσεις, υπό τον τίτλο Γεφυρώνοντας το Χάσμα Αμοιβών, Διακρατική Συνεργασία: Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία», το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROGRESS.

 

Η σημερινή ημερίδα, εκτός από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, έχει στόχο να αναδείξει το πρόβλημα των μισθολογικών ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών στο κλάδο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας ιδιαίτερα  αλλά και ευρύτερα.  Η ανάγκη για την άμεση ανάληψη δράσεων με στόχο τη μείωση του μισθολογικού χάσματος σε βάρος των γυναικών γίνεται ακόμα πιο επιτακτική στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας, οι συνέπειες των οποίων επιβαρύνουν δυσανάλογα τις ήδη ευάλωτες εργασιακά γυναίκες.

 

Η έρευνα που παρουσιάζεται σήμερα βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνες του ΙΝΕΚ, κυρίως της έρευνας με θέμα “Το χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών στον ημικρατικό τομέα της Κύπρου”. Η έρευνα αυτή είχε πραγματοποιηθεί το 2012, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Παρακολούθησης και Ελέγχου της Εφαρμογής της Νομοθεσίας για την Ισότητα μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις, έναν σημαντικό μηχανισμό ο οποίος έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία  του Γραφείου Γυναικών της ΠΕΟ.Σε αυτό το πλαίσιο,η έρευνα για το χάσμα αμοιβών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, διευρύνει την ανάλυση της έμφυλης διάστασης των ανισοτήτων, σε επίπεδο κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και ανταποκρίνεται στο στόχο για  επιστημονική ανάλυση  και τεκμηρίωση η οποία να στηρίζει τον αγώνα για  τη  μείωση του μισθολογικού χάσματος σε βάρος των γυναικών.

 

Η έρευνα δεν περιορίζεται στον προσδιορισμό των σημαντικότερων παραγόντων που ευθύνονται για το μισθολογικό χάσμα σε βάρος των γυναικών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, αλλά προχωρά και στην διατύπωση προτάσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη διόρθωση του.  Είναι αξιοσημείωτο ότι  βασίζεται όχι  μόνο σε ανάλυση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, αλλά αξιοποιεί και έρευνα πεδίου,  στην οποία συμμετείχαν 403 εργαζόμενες από  45 ξενοδοχεία, μέσα από την οποία αναδεικνύονται και οι κοινωνικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το υπό διερεύνηση αντικείμενο. 

 

Είναι φανερό και από την έρευνα που παρουσιάζεται σήμερα  ότι στην εργασία της γυναίκας αποδίδεται μικρότερη αξία και συντηρούνται στερεότυπα που είτε εμποδίζουν, είτε αποθαρρύνουν τις γυναίκες να διεκδικούν ίση μεταχείριση στην εργασία. Για να αντιμετωπιστούν στην ρίζα τους οι διακρίσεις, χρειάζεται να εξαλειφθούν οι αιτίες που τις προκαλούν. Χρειάζεται να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στις κοινωνίες να λειτουργούν βάσει των αρχών της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.

 

Ο κλάδος των ξενοδοχείων και ευρύτερα ο τουριστικός τομέας θεωρείται μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες καθώς και μία από τις σημαντικότερες πηγές απασχόλησης παγκοσμίως. Όπως συμπεραίνει και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ένα παγκόσμιο φαινόμενο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι η επικράτηση των μεγάλων επιχειρήσεων πολυεθνικών συμφερόντων που κατέχουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης.  Η νεοφιλελεύθερη επίθεση στον κλάδο του Τουρισμού χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ένταση, με αιχμή του δόρατος την καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και την εκμετάλλευση των μεταναστών ως φθηνή εργατική δύναμη.   Ο κλάδος δημιουργεί θέσεις εργασίας, με την κυριαρχία όμως των νεοφιλελεύθερων πολιτικών   δημιουργεί κυρίως  επισφαλείς θέσεις εργασίας ή θέσεις χαμηλών προσδοκιών, αξιοποιώντας τα πιο ευάλωτα τμήματα της αγοράς, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες και οι μετανάστες.  Διαδικασία η οποία  διευκολύνεται λόγω και της εποχικότητας  του κλάδου.

 

Φίλες και φίλοι

 

Στην χώρα μας μόλις πριν δυο βδομάδες, έχει υπογραφεί από την Συντεχνία Ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΠΕΟ και της ΣΕΚ και τους Εργοδοτικούς Συνδέσμους των ξενοδόχων η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στα ξενοδοχεία.

 

Βασική παράμετρος για να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία, περά από την επαναφορά όρων απασχόλησης οι οποίοι είχαν παραχωρηθεί προσωρινά με ειδική συμφωνία λόγω της κρίσης, ήταν δέσμευση να προωθηθούν άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες να θεσμοθετούν και να καθιστούν καθολικά για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο,  το ταμείο προνοίας σε ποσοστό 5%, την εβδομάδα πέντε ημερών καθώς και 15 δημόσιες αργίες. 

 

Οι νέες αυτές νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουμε συμφωνήσει, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο στα χέρια του συνδικαλιστικού κινήματος για να πλησιάσουμε πιο αποτελεσματικά την κατηγορία των ευάλωτων εργαζομένων μεταξύ των οποίων οι γυναίκες έχουν αναλογικά αυξημένο μερίδιο  και να επιβάλουμε την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης σε όσο γίνεται μεγαλύτερη κλίμακα.  Κάτι που αν το πετύχουμε θα συμβάλει ουσιαστικά και στην μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών.

 

Φίλες και φίλοι,

 

Θέλω τελειώνοντας το χαιρετισμό μου να συγχαρώ όσους εργάστηκαν για την ολοκλήρωση αυτής της έρευνας και να επαναλάβω την δέσμευση του ΙΝΕΚ και της ΠΕΟ ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τα ζητήματα των διακρίσεων και της ισοτιμίας ψηλά στις προτεραιότητες μας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση, στους καθημερινούς συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς αγώνες για μια καλύτερη κοινωνία, ισότητας και ισοτιμίας.  

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ