1,27 % Τιμαριθμικό Επίδομα από 1η Ιανουαρίου 2022

Εγκύκλιος – Ανακοίνωση

1,27 % τιμαριθμικό επίδομα από 1η Ιανουαρίου 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου για την περίοδο Ιανουάριου του 2021, μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, υπάρχει αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 2,54 %.

Δεδομένου ότι, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν θετικός το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2021, με βάση την μεταβατική συμφωνία για την Α.Τ.Α, οι μισθοί από την 1/1/2022 θα έχουν αύξηση 1,27 %

Το συνολικό τιμαριθμικό επίδομα επι των νέων βασικών μισθών όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την ενσωμάτωση του τιμαριθμικού επιδόματος το 2017, ανέρχεται σε 2.56%

 

07/01/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ