23ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΟΜΙΛΙΕΣ

23ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΟΜΙΛΙΕΣ

 

23ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 

Ομιλία Μιχάλη Παπανικολάου

Ομιλία Πάμπη Κυρίτση

Ομιλία του Προέδρου της DEV-İŞ Hasan Felek

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ