ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 28ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΟ 9-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 28ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΟ

 

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Εναρκτήρια Σύνοδος

09.30 Άνοιγμα Εργασιών – Εκλογή Προεδρείου

09.40 Χαιρετισμό από Γενικό Γραμματέα Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ),
Γιώργο Μαυρίκο

09.50 Χαιρετισμό από Πρόεδρο DEV-IS, Κοράλ Ασάμ

10.00 Φιλμάκι

10.10 Εισηγητική Ομιλία από Γενικό Γραμματέα ΠΕΟ, Πάμπη Κυρίτση

11.00 Αποχώρηση προσκεκλημένων

 

Πρωινή Σύνοδος

11.10 Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης και Επιτροπών Συνεδρίου

11.15 Εισήγηση για Οργανωτική Πορεία

11.30 Οικονομική Έκθεση

11.40 Έγκριση ψηφοδελτίου

11.35 Συζήτηση

13.00 Διάλειμμα

 

Απογευματινή Σύνοδος

14:15 Συζήτηση

17:00 Εκλογή Γενικού Συμβουλίου ΠΕΟ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Πρωινή σύνοδος

 

09.15 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογής Γενικού Συμβουλίου

09:30 Χαιρετισμός Οργανώσεων Εξωτερικού (Ελλάδα, Παλαιστίνη, Κούβα, Τουρκία)

09.55 Συζήτηση

11.30 Απάντηση στην συζήτηση

11:50 Έγκριση Απόφασης 28ου Συνεδρίου ΠΕΟ

12:15 Έγκριση άλλων ψηφισμάτων – μηνυμάτων

12.40 Κατάθεση αποτελεσμάτων Οργανωτικού Πλάνου – Βραβεύσεις

13.00 Κατάθεση Έκθεσης Εφορευτικής Επιτροπής

13.15 Διάλειμμα

 

Απογευματινή Σύνοδος

14.00 Συνεδρία Νέου Γενικού Συμβουλίου ΠΕΟ

14.30 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Γενικού Γραμματέα ΠΕΟ

14.40 Κλείσιμο Εργασιών Συνεδρίου από νέο Γενικό Γραμματέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ