ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΣΥΚΙ

Τα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελούν βασικό πυλώνα για την παροχή ποιοτικών, ψηλού επιπέδου εξειδικευμένων και προσβάσιμων στον κάθε πολίτη υπηρεσιών υγείας.  Και σε συνθήκες ΓΕΣΥ ο ρόλος των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι κεντρικός και καθοριστικός.

 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΣΥΚΙ

Τα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελούν βασικό πυλώνα για την παροχή ποιοτικών, ψηλού επιπέδου εξειδικευμένων και προσβάσιμων στον κάθε πολίτη υπηρεσιών υγείας.  Και σε συνθήκες ΓΕΣΥ ο ρόλος των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι κεντρικός και καθοριστικός.

 

Η ΠΕΟ εδώ και χρόνια απαιτεί από την κυβέρνηση να τερματίσει την πολιτική της λιτότητας και των περικοπών στον τομέα της υγείας και να προχωρήσει στην ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων όπως και στην υλοποίηση των αναγκαίων λειτουργικών και διοικητικών αλλαγών που να επιτρέψουν στα δημόσια νοσηλευτήρια να είναι επαρκώς στελεχωμένα με τους αναγκαίους πόρους στη διάθεση τους για να καταστούν πρότυπα στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

 

Δυστυχώς η κυβέρνηση δογματικά προσηλωμένη στην ιδέα ότι  «όλα θα τα ρυθμίσει η αγορά» δεν έκανε όσα όφειλε να κάνει για τα δημόσια νοσηλευτήρια και στη σωστή προετοιμασία τους, κάτι που οδηγεί σε κίνδυνο κατάρρευσης και στην δικαιολογημένη αντίδραση και τα μέτρα των δημόσιων λειτουργών υγείας.

 

Η ΠΕΟ εκφράζει την αλληλεγγύη της στον αγώνα της ΠΑΣΥΚΙ.  Ο αγώνας για σωστή και πλήρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών των δημόσιων νοσηλευτηρίων και για ένα σωστό πλαίσιο εργασίας των λειτουργών υγείας είναι αγώνας που μας αφορά όλους, αφού σχετίζεται με το δικαίωμα του κάθε ενός σε ποιοτικές και άμεσα παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

 

9 Ιουλίου  2019

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ