ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΟ

Το Ε.Σ. της ΠΕΟ σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21/12/2020,  προέβη σε εκτίμηση της κατάστασης σ’ ότι αφορά τα εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και καθόρισε τις προτεραιότητες και τους στόχους της ΠΕΟ για το 2021.

Οι εξελίξεις στη χρονιά που διανύουμε σ’ ότι αφορά τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, καθορίστηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού που είχε ως αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας και την αναστολή εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Η Κυπριακή όπως και η Διεθνής οικονομία έχουν μπει σε περίοδο βαθιάς ύφεσης με κύριο χαρακτηριστικό την αβεβαιότητα.

Η πανδημία ανέδειξε τους περιορισμούς και τα αδιέξοδα που χαρακτηρίζουν το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου. 

Αναδείχθηκαν επίσης οι αρνητικές επιδράσεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια.  Οι συνεχόμενες περικοπές στις δαπάνες για την υγεία και η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, έθεσαν εμπόδια στις δυνατότητες αποτελεσματικής διαχείρισης της πανδημίας.

Στο περιβάλλον όπως διαμορφώνεται σήμερα, η διασφάλιση και προστασία της υγείας των εργαζομένων η οικονομική στήριξη όσων επηρεάζονται από τα μέτρα, η προστασία των θέσεων εργασίας, η αποτροπή μιας νέας επίθεσης ενάντια στους μισθούς και τα ωφελήματα, τίθενται στην πρώτη γραμμή.

Σ’ ότι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις που θα βρίσκονται υπό ανανέωση το 2021, είναι προφανές ότι το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον είναι ρευστό.  Υπάρχουν τομείς οικονομικής δραστηριότητας που πλήγηκαν ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας, υπάρχουν όμως και τομείς που δεν έχουν πληγεί, αντίθετα παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου ή επιχείρησης,  πρέπει να προωθείται ο στόχος της βελτίωσης των όρων απασχόλησης και της ίσης μεταχείρισης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ανανέωσης συλλογικών συμβάσεων οι οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια.

Στις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το  Υπουργείο Εργασίας οφείλει να ασκεί συστηματικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους.

Το Ε.Σ. θεωρεί επιβεβλημένη τη  συνέχιση των σχεδίων στήριξης, καθώς και την  αναπροσαρμογή και εμπλουτισμό τους ανάλογα με τα μέτρα που λαμβάνονται για την πανδημία. 

Επιπρόσθετα χρειάζεται η κυβέρνηση να εισάξει μέτρα κοινωνικής στήριξης, ιδιαίτερα εκείνων των ομάδων  που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εργασία, να πάρει μέτρα για τερματισμό των εκποιήσεων και για παράταση της δυνατότητας αναβολής πληρωμής δόσεων.

Προτεραιότητα παραμένει για την ΠΕΟ η προστασία των όρων απασχόλησης και τα μέτρα για επαναρρύθμιση της εργασίας.

Συγκεκριμένα επιβάλλεται:

 • Η εισαγωγή θεσμικών ρυθμίσεων έτσι που οι βασικοί όροι των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων να καθίστανται υποχρεωτικοί για τις επιχειρήσεις του δοσμένου κλάδου,
 • Θεσμοθέτηση τριμερούς μηχανισμού μέσα από τον οποίο θα καθορίζονται ελάχιστοι μισθοί και ελάχιστα ωφελήματα για όσους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. 
 • Να τερματιστεί η απαράδεκτη πολιτική της αγοράς υπηρεσιών στην οποία σήμερα πρωταγωνιστεί δυστυχώς ο δημόσιος και ημιδημόσιος τομέας. 
 • Να ξεκινήσει άμεσα συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες. 
 • Να αντιμετωπιστεί η χρησιμοποίηση των λεγόμενων «ευέλικτων» μορφών απασχόλησης ως μέσο εκμετάλλευσης και απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

Τα ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, η εφαρμογή από τους εργοδότες των υγειονομικών πρωτοκόλλων και οι έλεγχοι για συμμόρφωση καθίστανται ακόμα πιο έντονα λόγω της πανδημίας. 

Σημαντικό εργαλείο στα ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας είναι οι επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας.  Οι συντεχνίες της ΠΕΟ καλούνται το επόμενο χρονικό διάστημα να ενεργήσουν για τη δημιουργία επιτροπών ασφάλειας.

Με αφορμή την πανδημία επανήλθε εντονότερα η συζήτηση για προώθηση και επέκταση των λεγόμενων ευέλικτων μορφών απασχόλησης και ειδικότερα της τηλεργασίας και της εξ’ αποστάσεως απασχόλησης.  Η ΠΕΟ επισημαίνει ότι οι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις διαφοροποιούν το πλαίσιο εργασίας, πρέπει να είναι αποτέλεσμα ρύθμισης στα πλαίσια των συλλογικών συμβάσεων, να μην οδηγούν σε υποβάθμιση των όρων απασχόλησης, διασφαλίζοντας το δικαίωμα του εργαζόμενου στην επιλογή.

Επιβάλλεται επίσης η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. 

Προς αυτή την κατεύθυνση η ΠΕΟ διεκδικεί:

 • Επαναξιολόγηση της μείωσης κατά 12% των συντάξεων με στόχο την κατάργηση του σ’ όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους.
 • Τροποποίηση του Νόμου Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων έτσι που να μπορούν να λάβουν επίδομα ασθενείας και ανεργίας εργαζόμενοι πέραν των 63 χρόνων που επιλέγουν να μην λάβουν τη σύνταξη τους.
 • Αύξηση της περιόδου πληρωμής ανεργιακού επιδόματος.
 • Αποκατάσταση της απώλειας που υπέστηκαν τα εισοδήματα των συνταξιούχων και βελτίωση των χαμηλών συντάξεων.
 • Τροποποίηση του νόμου για τη σύνταξη χηρείας έτσι που να λαμβάνουν σύνταξη όλοι οι χήροι.
 • Εισαγωγή σχεδίου πληρωμένης γονικής άδειας.
 • Ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα της υγείας. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη λειτουργία του ΓΕΣΥ και σε ομάδες δικαιούχων όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι.
 • Ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά και  βρέφη, δημιουργία υποδομών μακροχρόνιας φροντίδας για ηλικιωμένους και ανάπηρα άτομα.
 • Προγράμματα κοινωνικής στέγης και προγράμματα οικονομικής επιδότησης χαμηλόμισθων οικογενειών σ’ ότι αφορά την κάλυψη του κόστους ενοικίασης.

Το Ε.Σ. επαναβεβαιώνει την προσήλωση της  ΠΕΟ στον αγώνα για λύση του κυπριακού και επανένωση του τόπου και του λαού μας.  Τα δεδομένα που διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης και άγονης στασιμότητας, ιδιαίτερα μετά την εκλογή Τατάρ στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας και η κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρκίας έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση στο κυπριακό.

Η μόνη οδός ανακοπής των αρνητικών δεδομένων στο κυπριακό είναι η άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν και στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες. 

Μαζί με τις τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της ΠΣΟ και παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία, θα συνεχίσουμε τις  κοινές ενέργειες και πρωτοβουλίες με στόχο την ανάδειξη του κοινού στόχου της λύσης και επανένωσης.

Το Ε.Σ. της ΠΕΟ καλεί τους εργαζόμενους σε οργάνωση και ενότητα. Οργανωμένοι και δυνατοί έχουμε φωνή, προστατεύουμε τις κατακτήσεις μας και έχουμε τις δυνατότητες να αποτρέψουμε ένα νέο κύμα επιθέσεων στις κατακτήσεις των εργαζομένων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ