ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ Β΄ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ

Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα καθοριστικό στην πορεία για πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ τον Ιούνιο του 2020.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ΓΕΣΥ επιβεβαιώνει πόσο μεγάλη κοινωνική ανάγκη ήταν η εισαγωγή ενός καθολικού κοινωνικά αλληλέγγυου Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Επιτέλους όλοι οι πολίτες αυτού του τόπου έχουν δικαίωμα σε ισότιμη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα φάρμακα και τις διαγνωστικές εξετάσεις.

Παρά το γεγονός ότι τα οφέλη του ΓΕΣΥ για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα στρώματα, τους εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους, χρόνια πάσχοντες είναι ορατά και πασιφανή, η προσπάθεια όσων θέλουν να εκτροχιάσουν το ΓΕΣΥ από τη φιλοσοφία του δυστυχώς φαίνεται νασυνεχίζεται.

Με ανησυχία παρατηρούμε ότι ενόψει της προετοιμασίας για εφαρμογή της Β΄ φάσης του ΓΕΣΥ που αφορά την ενδονοσοκομειακή φροντίδα, εντείνεται η προσπάθεια κέντρων που από την αρχή διαφωνούσαν με το μονοασφαλιστικό, καθολικό, ισότιμο, κοινωνικά αλληλέγγυο ΓΕΣΥ, να εισάξουν στοιχεία που θα δημιουργούν δικαιούχους διάφορων ταχυτήτων με βάση την οικονομική δυνατότητα του καθενός.

Έχοντας υπόψη ότι επίκεινται συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, η ΠΕΟ επαναλαμβάνει τη θέση αρχής ότι διαφωνεί κάθετα με πιθανές αλλαγές στο νόμο και τους κανονισμούς που έχουν εγκριθεί οι οποίες θα θέτουν την οικονομική δυνατότητα του πολίτη, ως κριτήριο για την πρόσβαση του σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας με αποτέλεσμα να έχουμε ξανά, ασθενείς πολλών ταχυτήτων.

Ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμπεριφερθεί ως θεματοφύλακας του δικαιώματος όλων των πολιτών να έχουν ίσα δικαιώματα σ’ ότι αφορά την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας.

Η ΠΕΟ θα παρακολουθεί τα διαδραματιζόμενα και δεν θα διστάσει αν χρειαστεί να αντιδράσει σε ενέργειες που θα αλλοιώνουν το Γενικό Σχέδιο Υγείας.

5 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ