ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ‘ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ’ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Μια ομάδα συμπολιτών μας που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να χάσουν το σπίτι τους είναι όσοι, είτε λόγω της δραστικής μείωσης των εισοδημάτων τους είτε λόγω ανεργίας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση του δανείου τους. Το σχέδιο Εστία το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται τις τελευταίες μέρες θεωρητικά έχει αυτό τον στόχο, να στηρίζει δηλαδή τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και να έρθει αρωγός σε εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού που χρήζουν της μεγαλύτερης βοήθειας και προστασίας.

Στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. Είναι προφανές από όλη τη δημόσια συζήτηση που διεξήχθηκε κατά την εκπόνηση του σχεδίου όπως και από τις πρόνοιες του σχεδίου που εφαρμόζεται ότι το σχέδιο Εστία κατά βάση είναι τις τράπεζες που βοηθά και σε ελάχιστο βαθμό άτομα από τις ευάλωτες ομάδες όπως άνεργους και λήπτες επιδομάτων. Όπως δε όλοι παραδέχονται υπάρχει και η δυνατότητα στο σχέδιο να παρεισφρήσουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Επιπρόσθετα το σχέδιο σε καμία περίπτωση υποχρεώνει τις τράπεζες να προχωρήσουν στην ουσιαστική μείωση – κούρεμα των δανείων τουλάχιστον με ένα ποσό που να αντανακλά τις υπέρμετρες χρεώσεις και τα πανωτόκια που επέβαλλαν διαχρονικά στους δανειολήπτες αξιοποιώντας παράνομες καταχρηστικές ρήτρες.

Παρά τις εμφανείς αδυναμίες του η Κοινωνική Συμμαχία ‘Στέγη για Όλους’ σημειώνει την ανάγκη οι εν δυνάμει δικαιούχοι να προχωρήσουν σε αιτήσεις. Με αυτό τον τρόπο θα διαφανούν οι αδυναμίες του σχεδίου και ο πραγματικός αριθμός των ευάλωτων δανειοληπτών που δεν εμπίπτουν στο σχέδιο. Όσο πιο εμφανής και συμπαγής είναι η ομάδα των ευάλωτων νοικοκυριών που θα μείνει εκτός σχεδίου τόσο πιο ισχυρή, δυναμική και αποτελεσματική θα είναι η απαίτηση μας από το κράτος να προχωρήσει επιτέλους σε εναλλακτικά σχέδια κάλυψης αυτών των ευάλωτων νοικοκυριών με στόχο να μην βρεθεί κανένας συμπολίτης μας στο δρόμο.

10 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ