ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Χτες στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν και πάλι ότι η κυβέρνηση δρομολογεί αλλαγές στο τρόπο λειτουργείας και εποπτείας των Ταμεία Προνοίας των εργαζομένων.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Χτες στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν και πάλι ότι η κυβέρνηση δρομολογεί αλλαγές στο τρόπο λειτουργείας και εποπτείας των Ταμεία Προνοίας των εργαζομένων.

 

Τα Ταμεία Προνοίας αποτελούν μια σημαντική εργατική κατάκτηση. Είναι ένα ωφέλημα των εργαζομένων το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος εργασιακών σχέσεων, αποτέλεσμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες συνομολογούνται μεταξύ  συντεχνιών και εργοδοτών.

 

Τον Σεπτέμβριο του 2016 το Υπουργικό Συμβούλιο εξάγγειλε τους πυλώνες της μεταρρύθμισης των Ταμείων Προνοίας καθώς και διάλογο με τους εμπλεκόμενους, ο οποίος όμως ποτέ δεν ξεκίνησε.

 

Είναι προκλητικό η κυβέρνηση να συνεχίζει να εξαγγέλλει δημόσια τους σχεδιασμούς και τις μεθοδεύσεις τις για το μέλλον των Ταμείων Προνοίας, χωρίς προηγουμένως να διαβουλευτεί ούτε καν να ενημερώσει τους άμεσα επηρεαζόμενους που είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα.

 

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα Ταμεία Προνοίας μετά από την απόφαση της κυβέρνησης για κούρεμα,  αποτελεί «δέσμευση» του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας από το 2013 η οποία όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

 

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση για να μην προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της για αποκατάσταση των Ταμείων Προνοίας αλλά και για δημιουργία Ταμείου Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους στο δημόσιο τομέα, χρησιμοποιεί ως πρόσχημα ένα διάλογο που στην ουσία δεν υλοποιείται, για να κωλυσιεργεί.

 

 

30 Μαρτίου 2017

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ