ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ ΠΕΟ

Συνήλθε τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, σε διευρυμένη συνεδρία το Γ.Σ. της ΠΕΟ, το οποίο εκτίμησε τα αποτελέσματα της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν τέλος του 2017 αρχές 2018 και καθόρισε την πολιτική που θα ακολουθηθεί για τις συμβάσεις που θα βρίσκονται υπό ανανέωση όπως και τις ευρύτερες κοινωνικές διεκδικήσεις της ΠΕΟ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ ΠΕΟ

 

Συνήλθε τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, σε διευρυμένη συνεδρία το Γ.Σ. της ΠΕΟ, το οποίο εκτίμησε τα αποτελέσματα της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων που έληξαν τέλος του 2017 αρχές 2018 και καθόρισε την πολιτική που θα ακολουθηθεί για τις συμβάσεις που θα βρίσκονται υπό ανανέωση όπως και τις ευρύτερες κοινωνικές διεκδικήσεις της ΠΕΟ.

 

Το 2018 ήταν σε διαδικασία ανανέωσης 237 συλλογικές συμβάσεις ή ειδικές συμφωνίες που αφορούν 48550 εργαζόμενους.

 

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, καταγράφουν ότι το 2018 ήταν αποφασιστικός χρόνος στην προώθηση της πολιτικής για επαναφορά μισθών και ωφελημάτων που είχαν μειωθεί ως αποτέλεσμα των ειδικών συμφωνιών.  Σε 171 συλλογικές συμβάσεις που αφορούν πέραν των 22000 εργαζομένων και καλύπτουν εργαζόμενους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ωρομίσθιους κυβερνητικούς εργάτες, εργαζόμενους στις σχολικές εφορείες και εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιτεύχθηκε επαναφορά μισθών και ωφελημάτων.

 

Πέραν από την επαναφορά μισθών, σε σημαντικό αριθμό συμβάσεων που ολοκληρώθηκε η ανανέωση τους, υπήρξε και αύξηση μισθών.

 

Με βάση τα στοιχεία των συντεχνιών της ΠΕΟ το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης 205 συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν πέραν των 78000 εργαζομένων. 

 

Ουσιαστικά σε διαδικασία ανανέωσης θα βρίσκονται όλες οι παγκύπριες κλαδικές συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα, (ξενοδοχεία, μεταλλουργική βιομηχανία, πετρελαιοειδή κ.λ.π.) καθώς και οι συμβάσεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εκκρεμεί επίσης για ανανέωση από την παρούσα διαδικασία η σύμβαση στην οικοδομική βιομηχανία.

 

Το Γ.Σ. σημειώνει ότι η σημερινή κατάσταση στον τομέα των εργασιακών σχέσεων όπου υπογράφονται παγκύπριες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις αλλά δεν εφαρμόζονται από όλους τους εργοδότες, η εισαγωγή σε ολοένα και μεγαλύτερη έκταση, αρρύθμιστων και προσωρινών μορφών απασχόλησης μέσα από προσωπικά συμβόλαια, η ψεύτικη μετατροπή εργαζομένων σε αυτοεργοδοτούμενους με πρωταγωνιστή σ’ αυτές τις περιπτώσεις το ίδιο το κράτος  και η ανυπαρξία συμφωνημένου πλαισίου ελάχιστων όρων απασχόλησης σε χώρους που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις δεν μπορεί να συνεχιστεί.

 

Η κατάσταση αυτή, διαβρώνει τα θεμέλια του συστήματος εργασιακών σχέσεων, δημιουργεί για τους εργαζόμενους συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα και ταυτόχρονα τιμωρεί εκείνους τους εργοδότες που είναι σωστοί και συνεπείς με τα όσα συμφωνούνται.

 

Κεντρικός στόχος της ΠΕΟ το επόμενο χρονικό διάστημα, σε συνάρτηση με την διαδικασία ανανέωσης των παγκύπριων κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, είναι η προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν τις συμβάσεις και η διαμόρφωση μέσα από ένα μηχανισμό διαπραγμάτευσης και διαλόγου ενός συμφωνημένου πλαισίου ελάχιστων όρων απασχόλησης, για όσους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.

 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου η ΠΕΟ  θα συνεργαστεί με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα αναδεικνύοντας την επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας η οποία έχει σοβαρά διαταραχθεί από την κρίση, ως θέμα προτεραιότητας.

 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση η ΠΕΟ απαιτεί την άμεση ψήφιση  από τη Βουλή του νομοσχεδίου για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας του με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας.

 

 

Σ’ ότι αφορά το πλαίσιο διεκδικήσεων για τις συμβάσεις που θα είναι υπό ανανέωση,  σημειώνει ότι οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες που οξύνθηκαν και διευρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση, επιβάλλουν τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου για τους εργαζόμενους από τον παραγόμενο πλούτο.

 

Στη βάση αυτών των γενικών στόχων, μέσα από τη διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων η επικέντρωση θα είναι στην ολοκλήρωση της επαναφοράς και στην επιδίωξη γενικών αυξήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα σε κάθε περίπτωση. Έμφαση να δίνεται στη βελτίωση των μισθών για τους χαμηλά αμοιβόμενους, τους νεοεισερχόμενους και στη σμίκρυνση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, στη στήριξη και ενίσχυση των ταμείων προνοίας και ευημερίας.

 

Στην προσπάθεια για σμίκρυνση των ανισοτήτων και δικαιότερης ανακατανομής του παραγόμενου πλούτου η ΠΕΟ διεκδικεί σειρά από μέτρα που θα βελτιώνουν τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα και θα οδηγεί στην αποκατάσταση και διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση σημειώνονται ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

  • Εφαρμογή του ΓΕΣΥ όπως ομόφωνα έχει ψηφιστεί. Το δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από την οικονομική του δυνατότητα, είναι το στοιχείο εκείνοι που πρέπει να κυριαρχήσει στις ενέργειες και τις θέσεις όλων.  Κανένα άλλο συμφέρον δεν μπορεί να τεθεί υπεράνω του ανθρώπινου δικαιώματος για καθολική πρόσβαση στην υγεία. Η ΠΕΟ αναμένει από όλους τους παρόχους υγείας και γενικά από όλους τους εμπλεκόμενους να ενεργήσουν έχοντας ως γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα αντιδράσουμε σε ενέργειες που θα εκτροχιάζουν τον στόχο εφαρμογής του ΓΕΣΥ.
  • Επανασυζήτηση του μέτρου της μείωσης κατά 12% της σύνταξης σ’ όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους.  Το μέτρο αυτό είναι άδικο και ισοπεδωτικό για εκείνες τις ομάδες εργαζομένων των οποίων οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες και ανθυγιεινές.
  • Δρομολόγηση των ενεργειών που να οδηγούν σε επανέναρξη του προγράμματος δημιουργίας πραγματικού αποθεματικού στο ΤΚΑ.
  • Ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους και διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής.  Σημειώνεται ειδικότερα η απαίτηση μας για αποκατάσταση των απωλειών που είχαν τα εισοδήματα των χαμηλοσυνταξιούχων, βελτίωση των επιδομάτων τέκνου, μονογονιού, της φοιτητικής χορηγίας όπως και την ανάγκη για μέτρα στεγαστικής πολιτικής και μέτρα στήριξης της εργαζόμενης οικογένειας στον τομέα των υποδομών φροντίδας.
  • Βελτιώσεις στο φορολογικό σύστημα που να οδηγούν στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στην ελάφρυνση των μισθωτών από ισοπεδωτικές φορολογίες και δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.

 

Με την ευκαιρία της συνεδρίας του το Γ.Σ. επαναλαμβάνει ότι για την ΠΕΟ η επίλυση του κυπριακού και η επανένωση του τόπου μας είναι επείγουσα ανάγκη. Δυστυχώς μετά τη άδοξη διακοπή των συνομιλιών  στο Γκρανς Μοντανά το κυπριακό βρίσκεται σε μια άγονη και πολύ επικίνδυνη στασιμότητα η οποία δεν είναι προς το συμφέρον του κυπριακού λαού.

 

Η πρόσφατη επίσκεψη της κ. Λούτ στην Κύπρο σηματοδοτεί μια ύστατη προσπάθεια από πλευράς του διεθνούς παράγοντα για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο Γκρανς Μοντανά.

 

Απαιτούμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αδράξει αυτή την ευκαιρία, να σταματήσει να αλληθωρίζει προς άλλες λύσεις που είναι καταστροφικές και επικίνδυνες για τον τόπο μας και να ενεργήσει για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες στη βάση του πλαισίου Γκουτιέρες με στόχο λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως έχει περιληφθεί στις συμφωνίες ανωτάτου επιπέδου και με πολιτική ισότητα όπως αυτή ερμηνεύεται στα έγγραφα του ΟΗΕ.

 

Η ΠΕΟ σε συνεργασία με τις προοδευτικές τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους φορείς με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και στόχους, θα συνεχίσει να εργάζεται και να κινητοποιεί τον κόσμο με στόχο την επανένωση και τη δημιουργία μιας ειρηνικής ασφαλισμένης πατρίδας για όλους τους κύπριους.

 

Στη συνεδρία του το Γ.Σ. ενημερώθηκε για τις αλλαγές που δρομολογούνται από την κυβέρνηση σ’ ότι αφορά την ίδρυση και λειτουργία των ξενοδοχείων.  Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση δίνει το δικαίωμα στους ξενοδόχους να παραχωρούν ολόκληρα τμήματα των ξενοδοχείων σε υπεργολάβους.  Ουσιαστικά με το νομοσχέδιο προωθείται η περαιτέρω απορρύθμιση της εργασίας στα ξενοδοχεία, η υπόσκαψη της συλλογικής σύμβασης και η διεύρυνση των εργαζομένων πολλών ταχυτήτων στα ξενοδοχεία.  Η ΠΕΟ στέκεται δίπλα στους αγώνες των ξενοδοχοϋπαλλήλων και καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων να μη συναινέσει σ’ αυτές τις πολιτικές και να καταψηφίσει το νομοσχέδιο.

 

Τέλος, το Γ.Σ. της ΠΕΟ αποφάσισε όπως πραγματοποιηθεί Παγκύπρια Οργανωτική Συνδιάσκεψη για να ενδιατρίψει περισσότερο στη βελτίωση της οργανωτικής και οικονομικής κατάστασης της ΠΕΟ.  Η Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2019 και σ’ αυτή θα πάρουν μέρος όλα τα εκλελεγμένα στελέχη της ΠΕΟ μέχρι το επίπεδο του μέλους της Επαρχιακής Επιτροπής Συντεχνίας.

 

Το Γ.Σ. της ΠΕΟ καλεί τους εργαζόμενους σε αγωνιστική συσπείρωση.  Στον αγώνα ενάντια στις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, για επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, για επαναφορά της εργασίας με δικαιώματα και αξιοπρέπεια και για επανένωση του τόπου μας, η συλλογική αγωνιστική συμμετοχή και κινητοποίηση είναι ο μόνος δρόμος για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας.

 

5 Νοεμβρίου 2018

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ