ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Τ.Κ.Α

Η έκθεση που οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις υποβάλλουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το αποθεματικό του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις επενδύσεις του Τ.Κ.Α., φέρνουν στην επιφάνεια για ακόμη μια φορά, το μεγάλο θέμα της δημιουργίας πραγματικού αποθεματικού του Τ.Κ.Α., των επιτοκίων με το οποίο η κυβέρνηση δανείζεται από το Τ.Κ.Α. και γενικότερα της διαχείρισης του αποθεματικού του Ταμείου.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Τ.Κ.Α

Η έκθεση που οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις υποβάλλουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το αποθεματικό του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις επενδύσεις του Τ.Κ.Α., φέρνουν στην επιφάνεια για ακόμη μια φορά, το μεγάλο θέμα της δημιουργίας πραγματικού αποθεματικού του Τ.Κ.Α., των επιτοκίων με το οποίο η κυβέρνηση δανείζεται από το Τ.Κ.Α. και γενικότερα της διαχείρισης του αποθεματικού του Ταμείου.

 

Εκείνο που αναδεικνύεται μέσα από την παράθεση των στοιχείων είναι η ανάγκη άμεσα η κυβέρνηση να δρομολογήσει μέτρα που θα οδηγούν στη σταδιακή δημιουργία πραγματικού αποθεματικού του Τ.Κ.Α., όπως έχει ξεκινήσει να γίνεται το 2010-2011.  Ταυτόχρονα να προωθηθεί η ψήφιση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την επενδυτική πολιτική του ταμείου όπως προνοούσε η κοινωνική συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2009 για τη βιωσιμότητα του Τ.Κ.Α.

 

Αυτό είναι αναγκαίο για να μπορέσει το Τ.Κ.Α.  να έχει το αποθεματικό που χρειάζεται  για να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισμένων.

 

Το Τ.Κ.Α. είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση των εργαζομένων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.  Η ΠΕΟ εργάστηκε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα έτσι που να δημιουργηθεί ένα ταμείο που να στηρίζεται σε γερές βάσεις, να στηρίζεται στις αρχές της καθολικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

Αναμένουμε η πολιτεία να ενεργήσει έτσι, που αυτή η κατάκτηση να συνεχίσει να στηρίζει τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους.

 

25 Οκτωβρίου 2017

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ