ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ

Συναδελφικό μήνυμα αλληλεγγύης στους εργαζόμενους μετανάστες στην Κύπρο στέλνει η ΠΕΟ με την ευκαιρία της 18ης  Δεκεμβρίου, Παγκόσμιας  Μέρας Μεταναστών και τους διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για διασφάλιση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων και της ποιότητας ζωής  των εργαζομένων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, χρώματος.

 

 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ

Συναδελφικό μήνυμα αλληλεγγύης στους εργαζόμενους μετανάστες στην Κύπρο στέλνει η ΠΕΟ με την ευκαιρία της 18ης  Δεκεμβρίου, Παγκόσμιας  Μέρας Μεταναστών και τους διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για διασφάλιση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων και της ποιότητας ζωής  των εργαζομένων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, χρώματος.

 

Η ΠΕΟ στέλνει επίσης μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης στους χιλιάδες συμπατριώτες μας που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για έξοδο από την αναπτυξιακή στασιμότητα και για δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας με ρυθμισμένους όρους απασχόλησης έτσι που να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την πατρίδα  και την οικογένεια τους για να βρουν εργασία.

 

Σύμφωνα με την τελευταία δημογραφική έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός που μεταναστεύει από την Κύπρο αυξήθηκε το 2017, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ξεπερνώντας τις 15.000. Ο αριθμός μεταναστών προς Κύπρο το 2017 ήταν πέραν των 21,000. Σήμερα οι ξένοι υπήκοοι στην Κύπρο είναι 150,700 χιλιάδες και αποτελούν το 15.7% του πληθυσμού της Κύπρου.

 

Κύριες αιτίες που ωθούν τους ανθρώπους στη μετανάστευση εξακολουθούν να είναι  η εκμετάλλευση, η ανεργία,  η φτώχεια  και οι κοινωνικές ανισότητες, ως απόρροια του καπιταλιστικού συστήματος και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών του. 

 

Οι μετανάστες αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων, η οποία συνήθως  βιώνει τη σκληρή εκμετάλλευση και την καταπάτηση δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται μέσα από νομοθεσίες και συλλογικές συμβάσεις. Οι μετανάστες συνήθως γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης ως φτηνή εργατική δύναμη και επιπρόσθετα μετατρέπονται από τους εργοδότες σε μοχλό προώθησης της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και υπόσκαψης της σταθερής και ρυθμισμένης απασχόλησης.

 

Η ΠΕΟ  καταδικάζει  και με αυτή την ευκαιρία, την  εκμετάλλευση των  εργαζομένων από τους εργοδότες και τονίζει ότι η αποτελεσματική προστασία της αξιοπρεπούς εργασίας με ρυθμισμένους όρους απασχόλησης απαιτεί:

 

  • Προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων που να δημιουργούν στους εργοδότες υποχρέωση εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 
  • Με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων των εργαζομένων, ειδικότερα σε εκείνους τους τομείς όπου δεν υπάρχουν συμφωνημένοι όροι απασχόλησης μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να προωθηθούν δεσμευτικά ελάχιστα επίπεδα όρων απασχόλησης, σε ότι αφορά κατώτατο μισθό, τρόπο αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, υποχρεωτικές αργίες, 13ο μισθό.
  • Προώθηση περαιτέρω μέτρων για πάταξη της αδήλωτης εργασίας  όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση.

 

Απαιτεί επίσης την άμεση εφαρμογή μιας μεταναστευτικής πολιτικής που  να αντιμετωπίζει όλες τις παραμέτρους του ζητήματος, στη βάση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για ανανέωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για Ένταξη των Μεταναστών, που έληξε το 2012, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων όλων μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1990.

 

Η ΠΕΟ καταδικάζει ταυτόχρονα οποιεσδήποτε συμπεριφορές που  δημιουργούν κλίμα ρατσισμού και ξενοφοβίας που δυστυχώς ολοένα και αυξάνονται. Διακηρύττει με αυτή την ευκαιρία ότι ο μόνος τρόπος προστασίας των εργαζομένων, κυπρίων και μεταναστών,   είναι η ενότητα,  η ταξική συναδέλφωση και ο οργανωμένος αγώνας. Συμβάλλοντας σε αυτή την προσπάθεια   θα συνεχίσει να υπερασπίζεται και να διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων με βάση την αρχής της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενάντια  στην εκμετάλλευση και την αδικία.

 

17 Δεκεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ