ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Aυτές τις μέρες παρατηρείται πολύ σκόνη στην ατμόσφαιρα η οποία δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες και για όσους εργάζονται σε ανοικτούς χώρους.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Aυτές τις μέρες παρατηρείται πολύ σκόνη στην ατμόσφαιρα η οποία δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες και για όσους εργάζονται σε ανοικτούς χώρους.

 

Θωρούμε επιβεβλημένο και απαραίτητο να υπογραμμίσουμε την ευθύνη που έχουν οι εργοδότες, ιδιαίτερα για όσους εργαζόμενους η εργασία τους είναι σε ανοικτούς χώρους, να δίνουν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα περιλαμβανομένης της μετακίνησης ή και διακοπής της εργασίας, έτσι που να ελαχιστοποιούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων.

 

Τονίζουμε για ακόμη μια φορά επίσης ότι δεν αρκούν οι προτροπές και οι παραινέσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.  Χρειάζονται επαρκείς και επιτόπου έλεγχοι για να διαπιστώνεται αν οι παραινέσεις λαμβάνονται υπόψη από τους εργοδότες.

 

Από τις επαφές μας με τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας προκύπτει ότι παρουσιάζονται κενά και προβλήματα σ’ ότι αφορά τη λήψη όλων των μέτρων που ο Νόμος προβλέπει για προστασία των εργαζομένων από την εργασία σε συνθήκες σκόνης όπως είναι η μετακίνηση σε άλλη εργασία υπό καλύτερες συνθήκες ή και η διακοπή της εργασίας.

 

Η ΠΕΟ θα θέσει αυτά τα ζητήματα στα αρμόδια σώματα του Υπουργείου Εργασίας με στόχο το πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων να γίνει πιο αποτελεσματικό.

 

 

6 Μαρτίου 2018

          

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ