ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Τις μέρες αυτές πραγματοποιούνται στην Κύπρο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, διάφορες δραστηριότητες με στόχο όπως αναφέρουν οι συμμετέχοντες την προώθηση «Oλοκληρωμένου Σχεδίου Ελάχιστου Εισοδήματος σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο».

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Τις μέρες αυτές πραγματοποιούνται στην Κύπρο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, διάφορες δραστηριότητες με στόχο όπως αναφέρουν οι συμμετέχοντες την προώθηση «Oλοκληρωμένου Σχεδίου Ελάχιστου Εισοδήματος σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο».

 

Η ΠΕΟ θεωρεί ότι η εμπειρία από την εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην Κύπρο, καθόλου δεν επιβεβαιώνει αυτό που με βάση τη καμπάνια του συγκεκριμένου δικτύου υπάρχει ο ισχυρισμός, ότι δηλαδή το Ε.Ε.Ε. είναι «μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικής προστασίας».

 

Για μας είναι ξεκάθαρο ότι ανεξάρτητα από τις δικές μας επιθυμίες, αυτό που οι κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν, κάτω από το εύηχο σύνθημα για καθιέρωση σχεδίου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, δεν είναι την αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους το οποίο έχει δραματικά συρρικνωθεί ως αποτέλεσμα των πολιτικών σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας και εκτεταμένων ιδιωτικοποιήσεων στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, ούτε  και τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου και τη σμίκρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

 

Το αντίθετο. Το Ε.Ε.Ε. όπως προωθείται και όπως το βιώνουμε και στην Κύπρο, χρησιμοποιείται ως όχημα για περιορισμό του εύρους κάλυψης και των πεδίων άσκησης της κοινωνικής πολιτικής.  Η κοινωνική πολιτική όταν αυτή εξαντλείται σε επιδόματα επιβίωσης για όσους τίθενται στο κοινωνικό περιθώριο, μετατρέπεται απλά σε μηχανισμό μεταφοράς πόρων από τους φτωχούς στους φτωχότερους. 

 

Μια σύγχρονη όμως προοδευτική κοινωνική πολιτική, οφείλει να λειτουργεί κυρίως ως μηχανισμός πρόληψης και καταπολέμησης της φτώχειας και ως μηχανισμός δικαιότερης ανακατανομής του εισοδήματος.

 

Ιδιαίτερα στην Κύπρο όπου αποδεδειγμένα, με στοιχεία της Ε.Ε., τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικές ανισότητες έχουν τη μεγαλύτερη διεύρυνση, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας είναι από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε. και όπου οι δομές κοινωνικής φροντίδας χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς, είναι πέραν από εμφανές ότι εκείνο που χρειάζεται είναι διεύρυνση των πόρων που το κράτος διαθέτει για τη κοινωνική πολιτική, με προγράμματα και παροχές που θα στηρίζουν τις νέες οικογένειες, τους συνταξιούχους, τους ανάπηρους, τους μονογονιούς, τις πολυμελές οικογένειες, τους χαμηλά και μεσαία αμοιβόμενους, στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της στέγασης, της ανάπαυσης κ.α.

 

29 Μαίου 2018

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ