ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η ετήσια έκθεση της Ομάδας Ειδικών του Συμβουλίου της Ευρώπης για Δράση Ενάντια στην Εμπορία Προσώπων (GRETA) για το 2017, καταγράφει ότι στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια υπήρξε άνοδος στο φαινόμενο της διακίνησης προσώπων με στόχο την εργασιακή εκμετάλλευση. Με βάση την έκθεση το ποσοστό των ταυτοποιηθέντων θυμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης αυξήθηκε από το 1/3 του συνόλου των θυμάτων το 2013, στα 2/3 του συνόλου το 2015.

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Η ετήσια έκθεση της Ομάδας Ειδικών του Συμβουλίου της Ευρώπης για Δράση Ενάντια στην Εμπορία Προσώπων (GRETA) για το 2017, καταγράφει ότι στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια υπήρξε άνοδος στο φαινόμενο της διακίνησης προσώπων με στόχο την εργασιακή εκμετάλλευση.  Με βάση την έκθεση το ποσοστό των ταυτοποιηθέντων θυμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης αυξήθηκε από το 1/3 του συνόλου των θυμάτων το 2013, στα 2/3 του συνόλου το 2015.

 

Αυτή η διαπίστωση έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων διαπιστώσεων που γίνονται τα τελευταία χρόνια και μαρτυρούν ένταση της απορρύθμισης της εργασίας.

 

Είναι πέραν από ξεκάθαρο ότι η κρίση αξιοποιείται από το κεφάλαιο με στόχο την εργασία χωρίς ρυθμισμένους όρους απασχόλησης, με χαμηλούς μισθούς και ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Σ’ αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιούνται και οι αλλοδαποί εργαζόμενοι ως φθηνή εργατική δύναμη.

 

Η διακίνηση εργαζομένων με στόχο την εργασιακή εκμετάλλευση αποτελεί μια από τις πιο άγριες μορφές εκμετάλλευσης της εργασίας.

 

Οι διαπιστώσεις της έκθεσης επιβάλλουν την αφύπνιση των αρμόδιων Υπουργείων και τη λήψη μέτρων.  Χρειάζονται μέτρα που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μέτρα που να κατοχυρώνουν μίνιμουμ αξιοπρεπείς όρους απασχόλησης για όσους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

 

Επιβάλλεται να γίνονται συστηματικοί και αυστηροί έλεγχοι στα ιδιωτικά γραφεία εργασίας όπως και σε χώρους όπου ζουν και εργοδοτούνται εργαζόμενοι από άλλες χώρες, ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας – κτηνοτροφίας.

 

Χρειάζεται η πολιτεία να οικοδομήσει πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς στήριξης και προστασίας των θυμάτων εμπορίας για εργασιακή εκμετάλλευση έτσι που να μπορούν τα θύματα να καταγγέλλουν τις υποθέσεις.

 

Η ΠΕΟ θα θέσει αυτά τα ζητήματα στη συζήτηση που διεξάγεται σε τριμερές επίπεδο υπό την προεδρία του Υπουργείου Εργασίας για τα ζητήματα της απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες απαιτώντας μέτρα που θα αναχαιτίζουν αυτό το απάνθρωπο φαινόμενο.

 

4 Απριλίου 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ