ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ΚΑΙ ΟΗΟ-ΣΕΚ

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ εκφράζουν την ικανοποίηση τους για τη ψήφιση του Νόμου που τερματίζει σταδιακά τις αποκοπές και αποκαθιστά τους μισθούς και τις συντάξεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ΚΑΙ ΟΗΟ-ΣΕΚ

 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ εκφράζουν την ικανοποίηση τους για τη ψήφιση του Νόμου που τερματίζει σταδιακά τις αποκοπές και αποκαθιστά τους μισθούς και τις συντάξεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι τα ζητήματα που αφορούν τους όρους εργασίας των εργαζομένων μπορούν και πρέπει να ρυθμίζονται μέσα από δομημένο κοινωνικό διάλογο και συνομολόγηση συμφωνιών μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες των εργασιακών σχέσεων.

 

Έχει αποδειχτεί για ακόμα μια φορά ότι, όταν η πολιτεία και οι κοινωνικοί εταίροι διαβουλεύονται μέσα στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων που ισχύει στη χώρα μας για δεκαετίες, τότε ζητήματα που αφορούν μισθούς και  ωφελήματα εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα επιλύονται με ωφέλιμο και δημιουργικό τρόπο. Μονομερείς παρεμβάσεις που παρακάμπτουν αυτό το πλαίσιο είναι έξω από τα εργασιακά θέσμια του τόπου μας και δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα ζητήματα που αφορούν τους εργαζομένους και την κοινωνία.  

 

 

 

Από ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ

13 Ιουλίου 2018

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ