ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ

Μετά από 4 χρόνια παλινδρομήσεων και συζητήσεων για τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού και παρά την αποδοχή από μέρους της Κυβέρνησης της εισήγησης να μην καταργηθεί ο ΚΟΤ, η οποία εκφράστηκε με την κατάθεση τροποποιητικού Νομοσχεδίου, επανήλθε σήμερα με αίτημα να ψηφισθεί το αρχικό Νομοσχέδιο.

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ

 

Μετά από 4 χρόνια παλινδρομήσεων και συζητήσεων για τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού και παρά την αποδοχή από μέρους της Κυβέρνησης της εισήγησης να μην καταργηθεί ο ΚΟΤ, η οποία εκφράστηκε με την κατάθεση τροποποιητικού Νομοσχεδίου, επανήλθε σήμερα με αίτημα να ψηφισθεί το αρχικό Νομοσχέδιο.

Όλο αυτό το διάστημα της απραξίας ο Οργανισμός αποστελεχώθηκε, έμεινε χωρίς Γενικό Διευθυντή και Διευθυντή Τουρισμού καθώς και άλλα στελέχη σε νευραλγικά πόστα και δημιουργήθηκαν πολλά και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Παρά ταύτα, μπόρεσε να ανταποκριθεί και να συμβάλει αποφασιστικά στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος τα τελευταία χρόνια.

Ενόψει των πιο πάνω, η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ επανέλαβε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τις πιο κάτω θέσεις όπως αυτές εκφράστηκαν αρχικά.

  • Με την επιφύλαξη της αντισυνταγματικότητας του Νομοσχεδίου η δημιουργία Υφυπουργείου για τον Τουρισμό θα πρέπει να περιορίζεται στον εποπτικό ρόλο με αρμοδιότητες που θα αφορούν τη στρατηγική, την εποπτεία, την οριζόντια πολιτική και τη διαχείριση κρίσεων.
  • Θα συγκεντρωθούν όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες σε ένα άτομο, τον Υφυπουργό, ενώ ταυτόχρονα θα χαθεί η σχετική ανεξαρτησία, η ευελιξία, η συλλογικότητα και αντιπροσωπευτικότητα των φορέων της κοινωνίας που εκφραζόταν μέσω του ΚΟΤ.
  • Είναι ορατός ο κίνδυνος εμπλοκής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, φορέων του τουρισμού οι οποίοι έχουν ίδια συμφέροντα στο τουρισμό και τα οποία είναι σε σύγκρουση με τη καλώς νοούμενη και αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας και τη διατήρησης ψηλών επιπέδων ποιότητας.
  • Τυχόν κατάργηση του ΚΟΤ και των αρμοδιοτήτων του θα επιφέρει προβλήματα στα θέματα προβολής, προώθησης, ανάπτυξης και ελέγχου της ποιότητας του παρεχόμενου προϊόντος.
  • Θα χαθεί μέσα στις διαδικασίες της Δημόσιας Υπηρεσίας η τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία του Οργανισμού.

 

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ διαφωνεί έντονα με την κατάργηση του ΚΟΤ και του ρόλου που διαδραματίζει με την απορρόφηση του από το Υφυπουργείο. Πιστεύει ότι ο ΚΟΤ πρέπει να παραμείνει να λειτουργεί με τις βασικές του αρμοδιότητες για να συνεχίσει να προσφέρει και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του Τουριστικού Προϊόντος. Για το σκοπό αυτό η ΣΗΔΗΚΕΚ επεξεργάστηκε και υπέβαλε θέσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, της λειτουργίας και της οργάνωσης καθώς και της δομής του ΚΟΤ.

Τέλος, αναμένουμε ότι η Βουλή θα προβληματισθεί στη βάση των πιο πάνω και θα αποφασίσει τις καλύτερες λύσεις που θα εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

 

Από τη ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ

7 Μαΐου 2018

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ