ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην προσφυγή που άσκησε η ΠΑΣΕΥ – ΠΕΟ και εργαζόμενοι μέλη της Συντεχνίας, κατά της απόφασης του Υπουργείου Εργασίας να κατατάξει αυτές όπως και χιλιάδες άλλους εργαζομένους στην κατηγορία του αυτοτελώς αποτελεί μια σημαντική θετική εξέλιξη στον αγώνα που η ΠΕΟ και οι εργαζόμενοι στα διάφορα προγράμματα του Υπ. Παιδείας δίνουν από το 2013.

 

Το δικαστήριο στην απόφαση του καταλήγει ότι η απόφαση του Διευθυντή του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι «εσφαλμένη ως πεπλανημένη, το αποτέλεσμα μη δέουσας έρευνας και συνακόλουθα ως αναιτιολόγητη».

Αυτή η απόφαση του δικαστηρίου επιβεβαιώνει τη θέση της ΠΕΟ ότι τα Υπ. Παιδείας και Εργασίας χωρίς επαρκή έρευνα και τεκμηρίωση, κατά παράβαση της νομολογίας, βάπτισαν αυτούς τους εργαζόμενους, αυτοεργοδοτούμενους, αφαιρώντας τους δικαιώματα που είχαν μέχρι το 2012 ως μισθωτοί.

Σημαντική είναι και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου να απορρίψει την προδικαστική ένσταση που ήγειρε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας με την οποία αμφισβήτησε ότι η ΠΑΣΕΥ – ΠΕΟ είχε έννομο συμφέρον να προσφύγει εκ μέρους των μελών της στο Δικαστήριο.

Αυτή η θέση του Δικαστηρίου ενισχύει και ενδυναμώνει τις δυνατότητες του συνδικαλιστικού κινήματος συλλογικά να διεκδικεί τα δικαιώματα των μελών του.

Μετά από αυτή την απόφαση εκείνο που αναμένουμε είναι το Υπ. Παιδείας να τερματίσει την μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών και επιτέλους οι εργαζόμενοι στα προγράμματα του Υπ. Παιδείας να αναγνωριστούν ως εργοδοτούμενοι στο Τ.Κ.Α.

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει μαζί με τους εργαζόμενους μέχρι τέλος αυτό τον αγώνα.  Είναι επιτέλους καιρός το κράτος να τερματίσει αυτές τις πολιτικές που προωθούν την μίσθωση υπηρεσιών, τις ευέλικτες και αρρύθμιστες σχέσεις εργασίας.

8 Οκτωβρίου 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ