ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η ΠΕΟ εκφράζει την αντίθεση και την διαμαρτυρία της για την πρόσφατη οδηγία του Εφόρου Ταμείων Προνοίας με την οποία επιτρέπει την μεταφορά των αποταμιεύσεων εργαζομένων στα ταμεία προνοίας τους σε σχέδια που λειτουργούν ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες συστηματικών στοχευμένων ενεργειών της κυβέρνησης να εξισώσει τα ταμεία προνοίας με τα ιδιωτικά ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά σχέδια.  Μέρος αυτής της πολιτικής είναι η προσθήκη πρόνοιας στον νέο Νόμο για την Ίδρυση και Λειτουργία Ταμείων Προνοίας και Ταμείων Συντάξεων, ο οποίος ψηφίστηκε το 2020, με την οποία επιχειρήθηκε να δοθεί η δυνατότητα να μεταφέρεται ένα ταμείο προνοίας σε συνταξιοδοτικό σχέδιο που λειτουργεί από ασφαλιστική εταιρία. Πρόνοια που ενσωματώθηκε στο Νόμο γιατί προφανώς ήταν  πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης στο μεγάλο ασφαλιστικό κεφάλαιο.

Μέρος αυτής της πολιτικής είναι και η απόφαση για μεταφορά της εποπτείας των ταμείων προνοίας από το Υπ. Εργασίας στην Ενιαία Εποπτική Αρχή.

Υπενθυμίζουμε, ότι στο ίδιο νομοσχέδιο υπήρχε πρόνοια για να καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή ταμείων προνοίας για όλους τους εργοδοτούμενους επιχειρήσεων που λειτουργούν ταμεία προνοίας, την οποία η κυβέρνηση απέσυρε γιατί αντέδρασαν οι εργοδότες, ενώ την πρόνοια που δίνει αυτά τα δικαιώματα  στις ασφαλιστικές εταιρίες, παρά τη διαφωνία μας δεν την απέσυρε.

Την ίδια ώρα που προωθείται αυτή η πολιτική κανένας δεν απαντά στους εργαζόμενους που τυχόν τα ταμεία τους θα μεταφερθούν σε σχέδια ασφαλιστικών εταιριών, τι θα γίνει αύριο αν δεν καταβάλλονται τα ασφάλιστρα, ποιος θα ελέγχει, ποιος θα πάρει μέτρα αφού αυτά τα σχέδια δεν θα εμπίπτουν πλέον στην εποπτεία των ταμείων προνοίας.

Η ΠΕΟ μαζί με τους εργαζομένους είναι αποφασισμένη  να σταθεί ανάχωμα σε ενέργειες διάβρωσης και υπόσκαψης του θεσμού των ταμείων προνοίας και να αγωνιστεί για μέτρα που να τα προστατεύουν και να τα ενισχύουν ως συλλογικά συνταξιοδοτικά σχέδια, κομμάτι των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας απορρίπτοντας την εξίσωση τους με αμφιλεγόμενα ασφαλιστικά προϊόντα.

26 Ιουλίου 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ