ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Μετά από 3 χρόνια, επιτέλους ο Νόμος που προνοεί την σύσταση Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Με το Νόμο αυτό οι εξουσίες επιθεωρήσεων για τις εργατικές νομοθεσίες οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν διαμοιρασμένες σε διάφορα τμήματα του Υπουργείου Εργασίας (Τμήμα Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων) τίθενται κάτω από μια κοινή δομή. Αυτό θα βοηθήσει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των επιθεωρήσεων.

Σημαντικό στοιχείο που προβλέπεται στη νέα νομοθεσία είναι η δυνατότητα που έχουν οι επιθεωρητές να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα όταν διαπιστώνουν παράβαση προνοιών των εργατικών νομοθεσιών. Αυτή η πρόνοια είναι πολύ σημαντική γιατί με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να λαμβάνονται άμεσα, αποτελεσματικά και αποτρεπτικά μέτρα για εκείνες τις περιπτώσεις όπου εργοδότες παρανομούν και παραβιάζουν τις εργατικές νομοθεσίες.

Η ΠΕΟ με σταθερότητα και επιμονή τα τελευταία χρόνια διεκδικεί από την πολιτεία εισαγωγή ρυθμίσεων και μηχανισμών που να ενδυναμώνουν το σύστημα εργασιακών σχέσεων, να καταπολεμούν τις αυθαιρεσίες και τις παραβιάσεις των συμφωνηθέντων και των νομοθεσιών, να αποτρέπουν την απορρύθμιση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ εκείνων των εργοδοτών που εφαρμόζουν τους νόμους και εκείνης της μερίδας εργοδοτών που τους παραβιάζουν.

Εκφράζοντας την ικανοποίηση για τη ψήφιση του νομοσχεδίου η ΠΕΟ καλεί το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει στη σωστή στελέχωση και κατάρτιση της Υπηρεσίας δίνοντας όλα τα εργαλεία και τα εφόδια για να ασκήσει το ρόλο της. Σήμερα παρά ποτέ άλλοτε είναι αναγκαίο και οι επιθεωρήσεις να εντατικοποιηθούν και οι μηχανισμοί ελέγχου να εστιάσουν την προσοχή τους στην προστασία των εργαζομένων από φαινόμενα παραβιάσεων των δικαιωμάτων και ασκήσεις πιέσεων.

4 Ιουλίου 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ