ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει  την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία» με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΟΕ :

  • 000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο.
  • Σε 270.000.000 υπολογίζονται τα εργατικά ατυχήματα και 160.000.000 τα περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών.
  • Ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα , 6.000 κάθε μέρα.
  • Το συνολικό κόστος των ατυχημάτων ανέρχεται ετησίως στο 4% του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.

Συμπέρασμα: η Εργασία σκοτώνει πιο πολλούς ανθρώπους από ότι οι Πόλεμοι.

Στην Κύπρο το 2019 είχαμε 13 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και 2.168 εργατικά ατυχήματα.

 

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και κυρίως στην πλευρά της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων από πλευράς των εργοδοτών. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης από την εργοδοσία για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία και μεγαλύτερος έλεγχος από πλευράς του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Εργασίας.

 

Σήμερα που η ανθρωπότητα ζει πρωτόγνωρες συνθήκες, λόγω της πανδημίας    COVID-19, γίνεται πέραν από φανερό η τεράστια σημασία που έχει η λήψη των μέτρων πρόληψης για την Ασφάλεια και Υγεία. Η προστασία της δημόσιας υγείας όσο και τα μέτρα ασφάλειας και υγείας για  προστασία των εργαζομένων είναι παράγοντες καθοριστικοί στον αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 

Αυτά τα στοιχεία οφείλουν να καθοδηγήσουν τις ενέργειες της πολιτείας στην συζήτηση για επανεκκίνηση της οικονομίας. Αναμένουμε και απαιτούμε ολοκληρωμένα σχέδια Ασφάλειας και Υγείας προσαρμοσμένα στις συνθήκες εργασίας κάθε τομέα. Ταυτόχρονα απαιτούμε συστηματικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις για την συμμόρφωση με τα μέτρα.

 

Η υγεία είναι πάνω από  όλα. Αυτό ας γίνει επιτέλους συνείδηση και να τερματιστούν πολιτικές που βάζουν τα κέρδη πάνω από την υγεία.

 

27 Απριλίου 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ