ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Άπιαστο όνειρο η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης

Αναγκαίο η Κύπρος να αποκτήσει προγράμματα κοινωνικής στέγης

Το τελευταίο χρονικό διάστημα με βάση στοιχεία το οικοδομικό κόστος έχει αυξηθεί κατά 20%.

Αυτές οι αυξήσεις κάνουν ακόμα πιο δύσκολη, κάνουν άπιαστο όνειρο, τη δυνατότητα απόκτησης ιδιόκτητης στέγης για χιλιάδες νέους, για τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα και έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες όπως τη δυσκολία δανεισμού αυτών των ομάδων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης.

Η ΠΕΟ θεωρεί ότι είναι πέραν από αναγκαίο να εισαχθούν πολιτικές και μέτρα που να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της απόκτησης στέγης για εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες.

Είναι αναγκαίο η Κύπρος να αποκτήσει προγράμματα κοινωνικής στέγης.  Το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση αξιοποιώντας δημόσια και δημοτική γη να καταστούν φορείς ανέγερσης και παραχώρησης φθηνής ποιοτικής στέγης με την μέθοδο της ενοικιαγοράς και στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων.  Τα σχέδια ανέγερσης κατοικιών τα οποία εξάγγειλε ο ΚΟΑΓ πέραν από το ότι αριθμητικά είναι λίγα, ο χρόνος υλοποίησης τους είναι μακρύς. 

Ένα δεύτερο άμεσο μέτρο που χρειάζεται να ληφθεί είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων παραχώρησης οικονομικής βοήθειας για αγορά και ανέγερση κατοικίας έτσι που να αυξηθούν τα ποσά λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση στο κόστος ανέγερσης και να βελτιωθούν τα κριτήρια δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα άτομα να τύχουν στήριξης.

Η στέγη είναι κοινωνικό δικαίωμα, τα συνεχώς αυξανόμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας, στην άσκηση αυτού του δικαιώματος, απαιτούν την χάραξη κοινωνικά προσανατολισμένης πολιτικής για τη στέγη.  Η δημιουργία φορέα παρακολούθησης και υλοποίησης στεγαστικής πολιτικής στον οποίο να συμμετέχουν κυβερνητικά τμήματα, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, επαγγελματικοί φορείς, οι συνδικαλιστικές και εξειδικευμένες κοινωνικές οργανώσεις για θέματα στέγης θεωρούμε ότι θα συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή.

25 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ