ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα τελευταία γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας και των συζητήσεων που γίνονται, απασχόλησαν την Κλαδική Επιτροπή των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Εταιρείες παροχής Ασφάλειας της Σ.Ε.Β.Ε.Τ.Τ.Υ.Κ ΠΕΟ σε έκτακτη της συνεδρία.
Με αυτή την ευκαιρία, αναδεικνύουμε ξανά, την ουσία των προβλημάτων του κλάδου των ιδιωτών φυλάκων ασφαλείας:

– Το επάγγελμα του φύλακα ασφαλείας έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Εισήχθησαν σε αυτό χιλιάδες εργαζόμενοι, Κύπριοι και μετανάστες, με μοναδικό κριτήριο που καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία, να έχει κάποιος καθαρό ποινικό μητρώο και απολυτήριο στρατού για τους άντρες.
– Η μισθοδοσία αυτών των εργαζομένων καθορίζεται μέσα από το διάταγμα περί κατωτάτου μισθού, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν μετά από διεκδίκηση της Συντεχνίας μας για να τεθεί έστω μια ελάχιστη κάλυψη τους. Παρόλα αυτά λόγω της αδυναμίας του σωστού εποπτικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ) και τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και λόγω του ότι δεν υπάρχουν οι σωστές εργασιακές σχέσεις και υπογραμμένες συλλογικές συμβάσεις πολλές φορές δεν αμείβονται ούτε σύμφωνα με το διάταγμα.
– Η διαδικασία των προσφορών είναι τέτοια που η αναδοχή σε εταιρεία δίνεται στον πιο φτηνό προσφοροδότη χωρίς να γίνονται περαιτέρω έλεγχοι αν εφαρμόζονται οι νομοθεσίες.
Μετά από τις εμπειρίες που αποκτήσαμε και την επαφή μας με τον κλάδο έχουμε διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο χρειάζεται βελτιώσεις. Δεν μπορεί το κριτήριο να είναι το ίδιο για τον φύλακα της αποθήκης, τον ελεγκτή ασφάλειας του αεροδρομίου, το φύλακα του λιμανιού ή με τον εργαζόμενο στις χρηματαποστολές που μεταφέρει καθημερινά λεφτά.

Πρώτιστα, θεωρούμε ότι πρέπει να διαχωριστούν οι κατηγορίες του κλάδου και αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας και ευθύνης να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση.
Δεύτερο, να καταγραφούν τα επαγγελματικά προσόντα του Ιδιώτη Φύλακα και όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου να πιστοποιηθούν.

Τρίτο, θεωρούμαι ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ανάθεση μιας προσφοράς στον προσφοροδότη συμβάλει στην εμφάνιση φαινομένων εκμετάλλευσης των

εργαζομένων και την εισαγωγή ¨πειρατών¨ στο επάγγελμα. Λόγω του ότι δεν υπάρχει έλεγχος αν τηρούνται κριτήρια δεν ελέγχεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
και κυρίως, κανένας έλεγχος αν εφαρμόζονται οι νομοθεσίες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις.

Για να μπορέσει να καταστεί ένα επάγγελμα αξιοπρεπές και να είναι ελκυστικό προς τους εργαζόμενους, θεωρούμαι ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι απαραίτητη η συνομολόγηση κλαδικής συλλογικής σύμβασης, που να διέπει τους όρους απασχόλησης και τα ωφελήματα, με ταυτόχρονη νομική υποχρέωση των εργοδοτών για εφαρμογή της.

Τέλος, η κλαδική επιτροπή απευθύνει αγωνιστικό κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο και τους καλεί να οργανωθούν στη Συντεχνία μας και όλοι μαζί να αγωνιστούμε για καλύτερες συνθήκες εργασίας.

29/10/19

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ