ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ εκφράζει την έντονη διαφωνία και απογοήτευση της για την κατά πλειοψηφία προχθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Λακατάμιας με την οποία προχωρεί σε προσφορές για ανάθεση των υπηρεσιών σκυβάλων σε ιδιωτική εταιρεία χωρίς να τεθούν όροι και προϋποθέσεις που καθιστούν υπόχρεο των Ανάδοχο να σέβεται τα εργασιακά θέσμια και τις Συλλογικές Συμβάσεις με σκοπό να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς και ρυθμισμένοι όροι εργασίας στους εργάτες σκυβάλων.

Ξεκάθαρα οι εργαζόμενοι έτσι αφήνονται απροστάτευτοι μπροστά στην εργασιακή εκμετάλλευση και εργοδοτική αυθαιρεσία.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είχαν προτείνει συγκεκριμένη ρύθμιση με την οποία αυτό μπορούσε να επιτευχθεί. Οι Δήμοι ως Δημόσιοι Οργανισμοί έχουν ευθύνη και υποχρέωση να πράττουν με τρόπο που να γίνονται σεβαστά τα εργασιακά δικαιώματα, όπως και το Κράτος ανάλογα πράττει όταν αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείες έργα του Δημοσίου όπου ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος να σέβεται και να εφαρμόζει τους Πρότυπους Κανόνες για τους όρους εργοδότησης όπως ισχύουν στη συλλογική σύμβαση του κλάδου.


Έχουμε επισημάνει ότι αυτή η οδός ακολουθήθηκε και στις περιπτώσεις άλλων Δήμων, όπου δεν υπήρχε καμιά άλλη επιλογή από την ανάθεση υπηρεσιών για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ιδιώτες και αφού πρώτα είχε συμφωνηθεί με το Δήμο το Οργανόγραμμα με τις θέσεις εργασίας, με πολύ θετικά αποτελέσματα.


Δυστυχώς, με αυτή την απόφαση δεν θυματοποιούνται μόνο συγκεκριμένοι εργαζόμενοι οι οποίοι καταλήγουν να έχουν τέτοιες συνθήκες και όρους εργασίας που παραπέμπουν σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, αλλά ενισχύεται η απορρύθμισης της εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων στο τόπο μας.


Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να επανεξετάσει την απόφαση του ενεργώντας με τρόπο που να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και η εργασία γενικότερα.


Εμείς θα συνεχίσουμε τη προσπάθεια μας με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεση μας για να αποτρέπουμε τέτοιες πρακτικές. Έχουμε ήδη προγραμματίσει ενημέρωση των εργαζομένων του Δήμου, οι οποίοι σαφώς ενδιαφέρονται για το επίπεδο εργασιακών σχέσεων που προάγει ο Δήμος αλλά και για τους συνάδελφους που θα εργάζονται δίπλα τους, με τους οποίους θα αποφασιστούν οι ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν για υλοποίηση του στόχου μας.


Τέλος ζητούμε τη κατανόηση και την στήριξη των δημοτών στην Λακατάμια και σε όλους τους Δήμους σε αυτή τη προσπάθεια η οποία δεν αφορά βέβαια μόνο στη προστασία μιας ομάδας ευάλωτων εργαζομένων αλλά επεκτείνεται στην προστασία του συνόλου των εργαζομένων και της κοινωνίας.

26/6/2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ