ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΠΑΝ

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΑ

Έχει περιέλθει εις γνώση μας, απαντητική επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου, ημερ. 02 Αυγούστου 2021, σε επιστολή της Προέδρου της Βουλής Κυρίας Αννίτας Δημητρίου, ημερ. 26 Ιουλίου 2021, σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων στα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα του Υ.Π.Π.Α.Ν. και την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης του ζητήματος.

Αναφορικά με το εν λόγω θέμα, ως συντεχνίες οι οποίες εκπροσωπούμε τους εργαζομένους στα συγκεκριμένα προγράμματα, καταγράφουμε τα εξής:

Στην επιστολή του, ο Υπουργός αναφέρει ότι,

1. «[…] το ΥΠΠΑΝ έχει ανοίξει διάλογο με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των ενδιαφερομένων και πρόσφατα υπήρξε κατάληξη ως προς την αναθεώρηση των όρων αγοράς υπηρεσιών, η οποία και εφαρμόζεται για πρώτη φορά αυτό το διάστημα.»

Καλούμε τον Υπουργό να επεξηγήσει σε ποιους αναθεωρημένους όρους αγοράς υπηρεσιών αναφέρεται και ποια κατάληξη εννοεί ότι υπήρξε. Διευκρινίζεται και ταυτόχρονα τονίζεται ότι, οι συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ ουδέποτε συμφώνησαν σε προκήρυξη θέσεων με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών. Αντίθετα, οι όποιες διαβουλεύσεις, όπως λόγου χάρη η σχετική μοριοδότηση η οποία όντως τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά φέτος, πραγματοποιούνταν στη βάση της επαναφοράς της μισθωτής απασχόλησης.

2. «Ταυτόχρονα, με δική μου πρωτοβουλία είχε γίνει κατά τον μήνα Μάιο συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες ΠΕΟΔ, ΠΕΟ και ΣΕΚ στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου και εκτέθηκαν τα δεδομένα και η φιλοσοφία της λειτουργίας των πρόσθετων προγραμμάτων του ΥΠΠΑΝ για τα οποία αγοράζονται υπηρεσίες.»

Υπενθυμίζουμε τον Υπουργό ότι, προφανώς και αναφέρεται στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021, η οποία προέκυψε δύο μέρες μετά την έναρξη της επ’ αόριστον απεργίας των εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται στα ΑΒΠ του ΥΠΠΑΝ, και μετά από έντονες πιέσεις των συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από σχετικές επιστολές τις οποίες απέστειλαν οι δύο συντεχνίες και τις οποίες συνυπέγραψαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ. Η συνάντηση αυτή οδήγησε σε εργασιακό αδιέξοδο, αφού τα δύο υπουργεία παρουσιάστηκαν απροετοίμαστα σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόταση η οποία είχε προ πολλού κατατεθεί από τις συντεχνίες για επίλυση του ζητήματος και άνευ επιχειρημάτων ως προς τις πάγιες θέσεις τους. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα την συνέχιση της επ’ αόριστον απεργίας των εργαζομένων. Έκτοτε, δεν έχει γίνει καμία άλλη συνάντηση με τα αρμόδια υπουργεία, ούτε υπήρξε διάθεση για διάλογο από πλευράς της επίσημης πλευράς του κράτους, παρόλες τις ανοικτές επιστολές μας, τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, τις αναρίθμητες προσπάθειές μας για τηλεφωνική επικοινωνία με τον ίδιο τον Υπουργό, αλλά και την κοινή γνώμη της Πολιτείας η οποία τάσσεται πλέον ξεκάθαρα υπέρ των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων.

Περαιτέρω, ο Υπουργός αναφέρεται σε τέσσερα στοιχεία που κατατέθηκαν στην προαναφερθείσα συνάντηση, για τα οποία έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένως και στα οποία απαντάμε για ακόμα μία φορά:

1. «Η συζήτηση αυτή αφορά ένδεκα προγράμματα του ΥΠΠΑΝ, οι ανάγκες και η φύση των οποίων παρουσιάζουν αρκετά μεγάλες διαφορές, ούτως ώστε δεν είναι δυνατό να μιλάμε στην ίδια βάση για το σύνολο.»

Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά τον Υπουργό ότι, ως συντεχνίες δεν αμφισβητήσαμε ποτέ τη διαφορετικότητα στις ανάγκες και στη φύση των εν λόγω προγραμμάτων.

Αντίθετα, επεξηγήσαμε επανειλημμένως το γεγονός ότι, με την επαναφορά της μισθωτής απασχόλησης, τα συγκεκριμένα προγράμματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια απαραίτητη ευελιξία και πάντοτε στη βάση των αναγκών που θα προκύπτουν την κάθε επόμενη σχολική χρονιά. Δηλαδή, η σύμβαση εργασίας των εκπαιδευτικών θα συνεχίσει να τερματίζεται με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, και οι εργαζόμενοι θα επαναπροσλαμβάνονται με βάση την κατάταξή τους στα σχετικά μητρώα, εάν και εφόσον υπάρξει ανάγκη στα ανάλογα προγράμματα. Σημειώνεται επίσης ότι, η συζήτηση αφορά δεκατέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα και όχι ένδεκα. Επομένως, το συγκεκριμένο επιχείρημα της εργοδοτικής πλευράς, αν και έχει καταρριφθεί κατά την άποψή μας πάντοτε, χρήζει περισσότερης επεξήγησης.

2. «Συνολικά εξασφαλίζονταν υπηρεσίες από 4676 πρόσωπα και το μέσο κόστος των καταβαλλόμενων αμοιβών είναι τέτοιο που δεν αφήνει περιθώριο για γενική συζήτηση μιας σχέσης μισθωτής απασχόλησης.»

Υπενθυμίζουμε τον Υπουργό ότι το κόστος δεν είναι παράγοντας που να καθορίζει ότι η μέθοδος απασχόλησης των εργαζομένων πρέπει να είναι υπό τη μορφή της αγοράς υπηρεσιών και όλα τα γεγονότα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου μεταξύ του ΥΠΠΑΝ και των εκπαιδευτικών γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί και μέσα από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου και κάτι το οποίο έχουμε πολλάκις επεξηγήσει τόσο στους ίδιους τους υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, όσο και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμούς, αλλά και σε δημόσιες τοποθετήσεις μας.

3. «Οι ίδιες οι ανάγκες των περισσότερων από αυτά τα προγράμματα δεν θα επέτρεπαν την προσφορά αρκετών ωρών απασχόλησης για να γίνεται λόγος για μισθωτή σχέση απασχόλησης.»

Όπως και στα σημεία 1 και 2, επεξηγήσαμε επανειλημμένως τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι η διαφορετικότητα των προγραμμάτων και ο περιορισμένος αριθμός ωρών απασχόλησης των εργαζομένων δεν επηρεάζει ούτε καθορίζει τη μέθοδο απασχόλησής τους στα εν λόγω προγράμματα. Επομένως, το συγκεκριμένο επιχείρημα της εργοδοτικής πλευράς, αν και έχει καταρριφθεί κατά την άποψή μας πάντοτε, χρήζει περισσότερης επεξήγησης.

4. «Πολλοί από τους ενδιαφερόμενους παρέχουν ταυτόχρονα υπηρεσίες σε διαφορετικά προγράμματα ταυτόχρονα.»

Καλούμε τον Υπουργό να επεξηγήσει με ποιο τρόπο το γεγονός αυτό, ενδεχομένως να δημιουργεί δυσκολίες σε σχέση με τη μορφή απασχόλησης των εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία υπάγονται στο ίδιο Υπουργείο.

Τέλος, ο Υπουργός αναφέρεται στο γεγονός ότι έχουν υποβληθεί περί τις δέκα χιλιάδες αιτήσεις, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα οι ανάγκες για την προσφορά των σχετικών προγραμμάτων να ικανοποιούνται πλήρως.

Ως Συντεχνίες, καταγράφουμε ότι, το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί περί τις δέκα χιλιάδες αιτήσεις, υποδηλώνει (1) το μέγεθος της ανεργίας στη χώρα μας και την αναγκαιότητα για διασφάλιση των προς το ζην, χωρίς αυτό να συνεπάγεται σε καμία των περιπτώσεων την αποδοχή του συστήματος της αγοράς υπηρεσιών από τους ενδιαφερομένους οι οποίοι επιφυλάσσουν πλήρως τα δικαιώματά τους, κάτι το οποίο έγινε και στο παρελθόν με αποτέλεσμα τη δικαίωση των εργαζομένων από το Διοικητικό Δικαστήριο (Οκτώβριος 2020) και (2) την σταθερή αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας των εν λόγω προγραμμάτων, αφού οι ετήσιες ανάγκες από ενδιαφερόμενους μαθητές/φοιτητές/σπουδαστές παραμένουν διαχρονικά σε υψηλά επίπεδα.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τον Υπουργό, ότι η ΠτΒ Αννίτα Δημητρίου μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, ζητά με την επιστολή της όπως ο Υπουργός προβεί σε ενημέρωση «του Προέδρου της Δημοκρατίας ως προς το ιστορικό του θέματος, αλλά και για τον καθορισμό συνάντησης αντιπροσωπείας της Επιτροπής με εσάς τον ίδιο (τον Υπουργό), με στόχο να συνδράμει με την κατάθεση εισηγήσεων προς την κατεύθυνση επίλυσης του όλου ζητήματος […]». Σημειώνεται ότι, η ίδια η Πρόεδρος αναφέρεται στα προβλήματα που προέκυψαν από την απόφαση αλλαγής του εργασιακού καθεστώτος των εν λόγω εκπαιδευτικών από μισθωτούς σε αυτοεργοδοτούμενους, «με αποτέλεσμα την απώλεια εργασιακών δικαιωμάτων και δυσμενούς μεταχείρισής τους σε σχέση με άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών.»

Καλούμε τον Υπουργό όπως διευκρινίσει, (1) κατά πόσο ο ΠτΔ έχει τύχει σχετικής ενημέρωσης αναφορικά με το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής και (2) κατά πόσο οι απόψεις που καταγράφονται στην απαντητική του επιστολή εκφράζουν μόνο τον ίδιο ή και τον ΠτΔ.

Εν κατακλείδι, χαιρετίζουμε την πρόθεση του Υπουργού για σχετική συζήτηση στη βάση των φετινών (και όχι μόνο) δεδομένων, και ταυτόχρονα στο πλαίσιο των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. Τονίζουμε όμως για άλλη μια φορά, την αναγκαιότητα έναρξης του διαλόγου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων άμεσα, για εξεύρεση μιας δίκαιης και λειτουργικής λύσης πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνέχιση της στέρησης των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και της δυσμενούς μεταχείρισης των εργαζομένων σε σχέση με άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών, θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τα απεργιακά μέτρα να εντείνονται ακόμη περισσότερο μέσα από την ενδεχόμενη συμμετοχή πλέον των μελών και των άλλων εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Εκ των συντεχνιών

ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ