ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ως ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ δεν θα πούμε αν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία ή όχι. Σ’ αυτό, λόγο έχουν οι ειδικοί.

Όμως απαίτηση μας είναι στις 21 Μαΐου που καθολικά μαθητές, καθηγητές και εργαζόμενοι στις Σχολικές Εφορείες θα επιστρέψουν στις εργασίες τους, να είναι ασφαλείς.

Να εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα υγιεινής που απαιτούνται, να απολυμανθούν όλοι οι σχολικοί χώροι ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να εκτελούν τα καθήκοντα τους με απόλυτη ασφάλεια.

Οι διάφοροι κλάδοι όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας, το τεχνικό προσωπικό, οι συνοδοί παιδιών, το βοηθητικό γραμματειακό προσωπικό, οι βοηθοί νηπιαγωγείου, ο καθένας στον τομέα που εργάζεται, σε διαφορετικές συνθήκες και καθήκοντα, θα πρέπει να έχουν και τα συγκεκριμένα μέσα προστασίας που απαιτούνται από τα καθήκοντα που εκτελούν.

Για παράδειγμα με διαφορετικούς τρόπους μπορεί να εκτεθεί στον ιό η βοηθός νηπιαγωγείου που έρχεται σε άμεση επαφή με παιδιά 3-6 χρόνων, με άλλους τρόπους το βοηθητικό γραμματειακό προσωπικό στο Δημοτικό Σχολείο και με διαφορετικούς τρόπους το προσωπικό των άλλων επαγγελμάτων.

Απαίτηση μας ήταν και παραμένει ο κάθε εργαζόμενος να εργάζεται κάτω από ασφαλείς συνθήκες και με ασφάλεια και υγεία να επιστρέφει πίσω στο σπίτι του.

Δεν θα δεχτούμε καμιά παρέκκλιση στα πρωτόκολλα υγιεινής που καθόρισαν οι ειδικοί.

Οφείλει η εργοδοτική πλευρά να παραχωρήσει όλα τα καθορισμένα είδη ατομικής προστασίας.

Απαιτούμε το προσωπικό των Σχολικών Εφορειών να τύχει της ίδιας μεταχείρισης με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα σχολεία όσον αφορά τα τεστ για το κορωνοϊό.

Ως ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ είμαστε συνεχώς στο πλευρό των εργαζομένων όπως πάντα και θα επαγρυπνούμε ώστε οι εργαζόμενοι να εργάζονται με ασφάλεια. Προτρέπουμε τον κάθε εργαζόμενο στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας να επικοινωνεί άμεσα μαζί μας.

Εκπτώσεις για θέματα υγείας δεν κάνουμε.

 

Εκ της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ

 

8/5/2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ