ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Απάντηση ΠΕΟ για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Τις δικές της θέσεις επί των κυβερνητικών προτάσεων για τη φορολογική μεταρρύθμιση απέστειλε με επιστολή της η ΠΕΟ στις 24 Μαρτίου προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Η επιστολή αποτελεί απάντηση σε επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργου Παντελή ο οποίος ζήτησε τις θέσεις της ΠΕΟ επί των προτάσεων της κυβέρνησης.
Αυτούσια η απαντητική επιστολή της ΠΕΟ:
«Θέμα : Φορολογική Μεταρρύθμιση

Αναφορικά με την επιστολή σας ημερ.23/2/22 για το πιο πάνω θέμα με την οποία καλούμαστε να αποστείλουμε εισηγήσεις, η ΠΕΟ επισημαίνει τα πιο κάτω:
Η πρόταση σας εστιάζεται κυρίως στην αύξηση του φορολογικού εταιρικού συντελεστή από 12,5% στο 15%, και σε αντισταθμιστικά μέτρα που μπορούν να υιοθετηθούν έτσι ώστε να αντισταθμιστεί η αύξηση του εταιρικού φόρου με στόχο, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας, ουδέτερο κόστος.
Δεδομένου ότι η τελευταία συνολική φορολογική μεταρρύθμιση έγινε το 2002 και δεδομένων των μεγάλων διαφοροποιήσεων από τότε, υπάρχει η αναγκαιότητα για μια συνολική αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος.
Χρειάζεται επίσης να αξιολογηθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με το όριο του αφορολόγητου εισοδήματος και τους συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων. Σημειώνεται ότι η τελευταία αναθεώρηση του αφορολόγητου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα έγινε την 1.1.2008, πριν 14 χρόνια. Από τότε και μέχρι τις 31.12.2021 ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 11,9 %, με προοπτική να ανέβει ακόμη περισσότερο στα επόμενα 1-2 χρόνια.
Θεωρούμε αναγκαίο να ανοίξει μια ευρεία, συνολική συζήτηση για τα ζητήματα φορολογίας με δομημένη διαδικασία διαλόγου ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να επιτευχθεί συνολική αναθεώρηση και βελτίωση του φορολογικού συστήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιδίωξη μας πρέπει να είναι η φορολογική μεταρρύθμιση να συμβάλει σε μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα ολόκληρης της κοινωνίας και κυρίως αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πιο δίκαιη αναδιανομή των φορολογικών εσόδων για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων.
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψιν το στόχο για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση χρειάζεται να συζητηθεί πως θα αποφευχθούν μέτρα που να οδηγούν σε ισοπεδωτικές φορολογίες και να «τιμωρούν» χωρίς διάκριση, αυτούς που θα αδυνατούν και δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν πράξη την πράσινη μετάβαση.
Η ΠΕΟ είναι έτοιμη εφόσον κληθεί σε διάλογο που να στοχεύει σε μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Με εκτίμηση

Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Γενική Γραμματέας ΠΕΟ»

5 Απριλίου 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ