ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Υ

“Με λύπη διαπιστώνουμε ότι το τελευταίο διάστημα οι εργαζόμενοι στον ΟΑΥ εντελώς άδικα και αδικαιολόγητα έχουν γίνει αντικείμενο αρνητικού δημόσιου σχολιασμού για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που απολαμβάνουν. Σχετική ήταν και η συζήτηση που προηγήθηκε στη Βουλή πριν μερικές μέρες, σε σχέση με το σταύρωμα του σχετικού κονδυλίου στον Προϋπολογισμό του ΟΑΥ για το 2019.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Υ

Ανακοίνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΗΟ-ΣΕΚ:

“Με λύπη διαπιστώνουμε ότι το τελευταίο διάστημα οι εργαζόμενοι στον ΟΑΥ εντελώς άδικα και αδικαιολόγητα έχουν γίνει αντικείμενο αρνητικού δημόσιου σχολιασμού για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που απολαμβάνουν. Σχετική ήταν και η συζήτηση που προηγήθηκε στη Βουλή πριν μερικές μέρες, σε σχέση με το σταύρωμα του σχετικού κονδυλίου στον Προϋπολογισμό του ΟΑΥ για το 2019.


Για αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων ξεκαθαρίζουμε ότι:


Στους εργαζόμενους των Ημικρατικών Οργανισμών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη βάση προνοιών των Συλλογικών Συμβάσεων, οι οποίες διαφέρουν σε κάθε Οργανισμό.


Στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), εδώ και πολλά χρόνια, παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο προσωπικό του, μέσω ασφαλιστικής κάλυψης.


Είναι επίσης γεγονός ότι στον ΟΑΥ έγινε προσαρμογή της υφιστάμενης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για να συμβαδίζει πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου για το ΓεΣΥ, τόσον όσον αφορά στις καλύψεις όσο και στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του. Η προσαρμογή προβλέπει ότι οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που θα καλύπτονται στην 1η φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ (από 1η Ιουνίου 2019 μέχρι 1η Ιουνίου 2020), θα αφαιρεθούν από τον πίνακα της ασφαλιστικής κάλυψης και το ασφάλιστρο θα μειωθεί αναλόγως. Επιπλέον, με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ την 1η Ιουνίου 2020 όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, το συμβόλαιο με την ασφαλιστική εταιρεία θα τερματιστεί και οι πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης θα προσαρμοσθούν στη βάση του διαλόγου όπως σε όλες τις περιπτώσεις στους Ημικρατικούς Οργανιμούς.


Ο μοναδικός λόγος που εμφανίζεται αύξηση στο κονδύλι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού, στον προϋπολογισμό του 2019, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του προσωπικού του Οργανισμού κατά 30 άτομα εντός του 2019.


Επομένως είναι ξεκάθαρο ότι δεν τεκμηριώνονται από τα πραγματικά δεδομένα οι ισχυρισμοί που είδαν το φώς της δημοσιότητας και δυστυχώς θέλουν τους εργαζόμενους στον ΟΑΥ να επιδιώκουν διαφοροποίηση τους, από τους υπόλοιπους εργαζομένους ή ακόμα ότι θα έχουν άλλη μεταχείριση επειδή τάχατες φοβούνται ότι δεν θα εφαρμοστεί το ΓεΣΥ. Το αντίθετο ισχύει και αναμένουμε ότι αντί να ενοχοποιούνται οι εν λόγω εργαζόμενοι θα έπρεπε να στηρίζονται οι προσπάθειες τους για εφαρμογή του ΓεΣΥ .

Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ
9 Απριλίου 2019″

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ