ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι Απεργιακές Συνελεύσεις των εργαζόμενων στην οικοδομική βιομηχανία αποφάσισαν να καταγγείλουν την απαράδεκτη στάση της εργοδοτικής πλευράς. Οι εργαζόμενοι ζητούν πλήρη εφαρμογή των βασικών άρθρων της Συλλογικής Σύμβασης από όλους τους εργολάβους και εξουσιοδοτούν τα Δ.Σ. των Συντεχνιών, εάν δεν υπάρξουν άμεσα θετικές εξελίξεις προς επίλυση της διαφοράς, να προχωρήσουν στην επέκταση των μέτρων όποτε κρίνουν αναγκαίο.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι Απεργιακές Συνελεύσεις των εργαζόμενων στην οικοδομική βιομηχανία αποφάσισαν να καταγγείλουν την απαράδεκτη στάση της εργοδοτικής πλευράς. Οι εργαζόμενοι ζητούν πλήρη εφαρμογή των βασικών άρθρων της Συλλογικής Σύμβασης από όλους τους εργολάβους και εξουσιοδοτούν τα Δ.Σ. των Συντεχνιών, εάν δεν υπάρξουν άμεσα θετικές εξελίξεις προς επίλυση της διαφοράς, να προχωρήσουν στην επέκταση των μέτρων όποτε κρίνουν αναγκαίο.

Ακολουθεί αυτούσια η απόφαση των Απεργιακών Συνελεύσεων:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η Απεργιακή Συνέλευση των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις 13 Φεβρουαρίου 2019, αφού ενημερώθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συντεχνιών Οικοδόμων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις μετά την απόρριψη της συμφωνίας για την Οικοδομική Βιομηχανία εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων (ΟΣΕΟΚ), αποφάσισε τα ακόλουθα:
– Να καταγγείλει την απαράδεκτη στάση που συνεχίζει να επιδεικνύει η εργοδοτική πλευρά, στοχεύοντας στη διαιώνιση της κατάστασης που επικρατεί στην Οικοδομική Βιομηχανία με την παραβίαση της Συλλογικής Σύμβασης και των άλλων εργατικών νομοθεσιών.

– Να δηλώσει για ακόμα μια φορά ότι η εργατική πλευρά ουδέποτε θα εγκαταλείψει την προσπάθεια για πλήρη εφαρμογή των βασικών άρθρων της Συλλογικής Σύμβασης από όλους τους εργολάβους, και να καλέσει την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων να δηλώσει ξεκάθαρα αν ειλικρινά επιθυμεί την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης ή την κατάργησή της.

– Να απαιτήσει με βάση και τη γραπτή συμφωνία με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών, την επαναφορά όλων των αποκοπών που αφορούσαν τους προσωπικούς μισθούς των εργαζομένων και τα ωφελήματά τους.

– Να στείλει μήνυμα ενότητας προς όλους τους Κύπριους εργαζομένους και να τους καλέσει να στηρίξουν τον αγώνα των οικοδόμων, γιατί ο αγώνας αυτός αφορά όλους τους εργαζόμενους της Κύπρου, οργανωμένους και ανοργάνωτους.

– Να εξουσιοδοτήσει τα Δ.Σ. των Συντεχνιών εάν δεν υπάρξουν άμεσα θετικές εξελίξεις προς επίλυση της διαφοράς να προχωρήσουν στην επέκταση των μέτρων όποτε κρίνουν αναγκαίο.

Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων
13 Φεβρουαρίου 2019

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ