ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Τ.Κ.Α.

Στη βάση της σχετικής πρόνοιας του νόμου για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το Υπουργείο Εργασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Έκθεση για τις επενδύσεις του Αποθεματικού του Τ.Κ.Α.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Τ.Κ.Α.

Στη βάση της σχετικής πρόνοιας του νόμου για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το Υπουργείο Εργασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Έκθεση για τις επενδύσεις του Αποθεματικού του Τ.Κ.Α.

 

Η Έκθεση αποτελεί μια ακτινογραφία της κατάστασης του αποθεματικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από τα 7,4δις. που είναι το αποθεματικό του Τ.Κ.Α. στις 31/12/2017, το πραγματικό αποθεματικό του Ταμείου είναι περίπου 300εκ. και από αυτά το μεγαλύτερο ποσό αποτελεί το ποσό που επιστράφηκε το 2010 και το οποίο επενδύθηκε σε ευρωπαϊκά χρεόγραφα  της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό ταμείο της Κύπρου.  Είναι ο θεσμός εκείνος στον οποίο προσβλέπουν όλοι, μισθωτοί και αυτοεργοδοτούμενοι, για να έχουν αξιοπρεπείς συντάξεις και στήριξη όταν την χρειάζονται σε διάφορες φάσεις του εργασιακού τους βίου, γι’ αυτό και η κυβέρνηση έχει τεράστια υποχρέωση να διασφαλίσει ότι όταν χρειαστεί, θα υπάρχει πραγματικό αποθεματικό για να συνεχίζει και να επεκτείνει τον ρόλο του, το Τ.Κ.Α.

 

Η ΠΕΟ επαναλαμβάνει ότι, επιβάλλεται άμεσα να συζητηθεί και να συμφωνηθεί με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, πρόγραμμα για επανεκκίνηση της δημιουργίας πραγματικού αποθεματικού του Τ.Κ.Α., όπως και αλλαγή του τρόπου λήψης των αποφάσεων για τη διαχείριση του αποθεματικού Τ.Κ.Α.

 

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να προσπερνά και να αγνοεί ένα ζήτημα το οποίο αφορά την ευημερία και την κοινωνική συνοχή των σημερινών και των μελλοντικών γενιών εργαζομένων.

 

23 Μαρτίου 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ