ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τον Ιούνιο του 2017 κυκλοφόρησε η μελέτη για το  «Εμφυλο Χάσμα στις Συντάξεις» η οποία έγινε για σκοπούς της FEMM( Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριο εύρημα της μελέτης, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα του 2013,  είναι  ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα στις συντάξεις με το μεγαλύτερο ποσοστό στην Κύπρο του ύψους 48.8% και το μικρότερο  στην Εσθονία,  3.7%. Το ανησυχητικό είναι ότι στις ΕU28 το χάσμα είναι 40.2% διπλάσιο δηλαδή από το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

48.8% το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και Γυναικών στην Κύπρο

 

Τον Ιούνιο του 2017 κυκλοφόρησε η μελέτη για το  «Εμφυλο Χάσμα στις Συντάξεις» η οποία έγινε για σκοπούς της FEMM( Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριο εύρημα της μελέτης, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα του 2013,  είναι  ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα στις συντάξεις με το μεγαλύτερο ποσοστό στην Κύπρο του ύψους 48.8% και το μικρότερο  στην Εσθονία,  3.7%. Το ανησυχητικό είναι ότι στις ΕU28 το χάσμα είναι 40.2% διπλάσιο δηλαδή από το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τα ευρήματα της μελέτης συζητήθηκαν σε σύνοδο της Ολομέλειας Ε.Κ. στο Στρασβούργο τον Ιούνιο του 2017. Η Ολομέλεια έκδωσε  ψήφισμα με προτάσεις για αντιμετώπιση του χάσματος αυτού.

Ως ΠΕΟ μας ανησυχεί το πολύ ψηλό ποσοστό χάσματος,  48.8% στην Κύπρο και μας ανησυχεί περισσότερο το γεγονός ότι δεν βλέπουμε να παίρνονται σοβαρά μέτρα αντιμετώπισης των αιτιών που το δημιουργούν ως αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η ανισότητα αυτή. Ιδιαίτερα μετά  από μια περίοδο οικονομικής κρίσης,  αύξησης της μερικής απασχόλησης και της γυναικείας ανεργίας και μια σειρά άλλων πολιτικών με αρνητικές επιπτώσεων ιδιαίτερα για τις γυναίκες, εκτιμούμε ότι το χάσμα αυτό θα διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια.

Όπως σωστά καταγράφεται στη μελέτη,  οι αιτίες στις οποίες οφείλεται το χάσμα  στις συντάξεις και κατά την δική μας εκτίμηση δεν διαφέρουν από αυτές του χάσματος στις αμοιβές, είναι οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και η μη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης σε σχέση με την οικογενειακή της ζωή με αποτέλεσμα είτε να διακόπτει συχνά την σταδιοδρομία της είτε να επιλέγει ευέλικτες μορφές απασχόλησης που στις περισσότερες φορές είναι επισφαλείς και άτυπες.

Κάποια σημαντικά συγκριτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτή την ανησυχία μας είναι:

  1. η γυναικεία απασχόληση της ηλικιακής ομάδας 15-64 το 2007 ήταν 63%, το 2013 έπεσε στο 57% και το 2016  στο 59% δηλαδή μέσα σε 9 χρόνια έπεσε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.
  2. οι ηλικιακές ομάδες 55-59 και 60- 64 είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό στην απασχόληση, 51.8% και 24.3% αντίστοιχα στοιχείο που δείχνει ότι μεγάλος αριθμός γυναικών βρίσκονται εκτός πληρωμένης και δηλωμένης εργασίας πέραν των 10 χρόνων πριν τη συνταξιοδότηση τους.

 

  1. η μερική απασχόληση το 2013 αυξήθηκε στο 16% της συνολικής απασχόλησης με αυξητική τάση   αφού προβάλλεται και προωθείται  από την ίδια την Ε.Ε. και ως μέτρο συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή της γυναίκας κύρια.
  1. Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι στο 15%.

Στην Κύπρο το σύστημα υπολογισμού του ύψους της  σύνταξης είναι αναλογικό  και τα πιο πάνω δεδομένα αντικειμενικά θα  συνεχίζουν να οδηγούν σε χαμηλότερες συντάξεις για τις γυναίκες. Ακόμη και κάποια μέτρα που είχαν παρθεί και στόχευαν στη βελτίωση των συντάξεων που ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας  και στην πλειοψηφία τους αφορούσαν γυναίκες, με τις πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης έχουν περιοριστεί.

Ως ΠΕΟ προτείνουμε ότι άμεσα πρέπει να συζητηθεί σε βάθος αυτό το ζήτημα και να αποφασιστεί ένα στρατηγικός προγραμματισμός που να εξαλείφει αποτελεσματικά αυτό το χάσμα. Ταυτόχρονα θέτουμε τις πιο κάτω θέσεις

  • Στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσα από επαρκείς  και προσιτές υποδομές και υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης παιδιών και άλλων εξαρτωμένων ατόμων της οικογένειας.
  • Σχέδια ένταξης του αδρανές γυναικείου εργατικού δυναμικού στην εργασία με πλήρης  απασχόληση και ρυθμισμένους όρους εργασίας.
  • Παροχή επιδόματος γονικής άδειας για κάλυψη των διαστήματων διακοπής της εργασίας για φροντίδα των παιδιών καθώς επίσης και βελτίωσης της άδειας μητρότητας.
  • Εξάλειψη του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που το δημιουργούν.
  • Μελέτη για διορθωτικά μέτρα στο σύστημα παροχής της σύνταξης.
  • Συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των όποιων μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου της μείωσης του χάσματος στις συντάξεις.

 

25 Ιουλίου 2017

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ