ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Με βάση τη νομοθεσία κάθε εργοδότης υποχρεώνεται να έχει ασφάλεια ευθύνης για κάθε εργοδοτούμενο έτσι που σε περίπτωση που συμβεί εργατικό ατύχημα να αποζημιώνεται ο εργαζόμενος.  Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η ΠΕΟ έθεσε το ζήτημα του ελέγχου που πρέπει να ασκείται για να διαπιστώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι οι εργοδότες τηρούν αυτή τους την υποχρέωση.  Προς τούτη τη κατεύθυνση, μετά από διάλογο και συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους διαφάνηκε ότι είχε εξευρεθεί διαδικασία ελέγχου για διαπίστωση της ύπαρξης ή όχι ασφάλισης.

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

Με βάση τη νομοθεσία κάθε εργοδότης υποχρεώνεται να έχει ασφάλεια ευθύνης για κάθε εργοδοτούμενο έτσι που σε περίπτωση που συμβεί εργατικό ατύχημα να αποζημιώνεται ο εργαζόμενος.  Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η ΠΕΟ έθεσε το ζήτημα του ελέγχου που πρέπει να ασκείται για να διαπιστώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι οι εργοδότες τηρούν αυτή τους την υποχρέωση.  Προς τούτη τη κατεύθυνση, μετά από διάλογο και συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους διαφάνηκε ότι είχε εξευρεθεί διαδικασία ελέγχου για διαπίστωση της ύπαρξης ή όχι ασφάλισης.

 

Οι διαπιστώσεις του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία μας προκαλούν ανησυχία.  Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να λύσει τα όποια προβλήματα και να ελέγχεται η εφαρμογή της νομοθεσίας.  Οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους δεν μπορεί να μένουν ξεκρέμαστοι χωρίς την αναγκαία κάλυψη όταν είναι θύματα εργατικών ατυχημάτων.

 

26 Απριλίου 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ